Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Schunk Intec AB / Örebro universitet
Teknik |

Schunk öppnar högteknologiskt robotlabb

I september öppnar Schunk det nationella robotlabbet Colab i Södertälje, som ska hjälpa svensk industri att accelerera och intensifiera framtagandet av automationslösningar.

För att ytterligare betona vikten av samverkan ingår företaget ett strategiskt samarbete med Örebro universitet för att hjälpa svensk industri att utveckla automationslösningar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Man menar att svensk industri, som ligger långt framme inom både innovation och automation, bör kunna ta en ännu starkare roll i att utveckla framtidens produktion. Vårt lands förmåga att skapa tydlig nytta för svensk industri är helt avgörande för målet att stärka och behålla produktion i Sverige, menar parterna sin pekar på att e viktigt led i detta är att möjliggöra för ny forskning och ny kunskap där behoven finns – i ett så tidigt skede som möjligt.

Små- och medelstora bolag ska få testa tekniska lösningar

Genom initiativet Colab vill Schunk ge nordiska företag möjlighet att testa lösningar som utgår från en identifierad produktions- eller hanteringsutmaning och där resultatet kan användas skarpt i en levande produktionsmiljö. Detta kan röra sig om hur man greppar komplexa strukturer, hur man hanterar produkter eller hur man kan interagera med både människor och styrsystem. Just nu siktar man in sig på små- och medelstora bolag som inte själva har resurser eller möjlighet att utveckla lösningar som passar deras behov.

Vid Örebro universitet har forskarna lång erfarenhet av att arbeta i nära samverkan med industrin för att bidra till att utveckla nya lösningar. Genom detta samarbete ställer sig Schunk Colab till förfogande för både forskare och studenter på Örebro universitet med en industriell koppling till skarpa företag och applikationer.

– Samarbetet ger oss möjlighet att vidareutveckla vår forskning, samtidigt som det leder oss till fler samarbeten med branscher och företag. Det innebär också en möjlighet att säkerställa att det finns en kunskapsöverföring i samverkan mellan akademi och näringsliv. För oss på universitet är det även viktigt att lyfta framtidens talanger inom AI och robotik, och vi tror att samarbetet kring CoLab kan hjälpa till att stimulera intresset för ny teknik och autonoma system, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI och innovation vid Örebro universitet, i pressmeddelande.

Med Schunks breda erfarenhet av komplexa gripsystem och Örebro universitets spetsforskning inom AI och robotik siktar man på att skapa nya metoder och lösningar. Här kan traditionell produktion utvecklas med hjälp av algoritmer och data från komplexa fysiska system som robotar, gripdon och sensorer.

– Det som i dag ses som framtidsteknologi kan redan användas skarpt. Genom detta samarbete vill vi sänka ”tröskeleffekten” för svenska och nordiska producerande företag som kanske tvekar kring möjligheter att automatisera, säger Tomas Berg vd för Schunk.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-1