Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 april 2003

PartnerTech "fortsatt kärvt"

PartnerTech's VD Mikael Jonson konstaterade i sitt stÀmmoanförande att marknadslÀget Àr fortsatt kÀrvt.
Samtidigt beskrev han att företaget generellt sett erhÄller positiva gensvar pÄ sin strategiska positionering och specifikt för sitt arbete att kraftigt förenkla och kostnadsoptimera processer och produkter.

PÄ PartnerTech AB ordinarie bolagsstÀmma fattade stÀmman, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om att ingen utdelning kommer att ske för Är 2002.

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Andrejs Cakste, Mikael Jonson, Patrik Tigerschiöld samt Johan Siberg. Claes Wretlind med ett förflutet som VD för Vellinge Electronics, valdes som ny ledamot. Claes Wretlind ersÀtter Hans Ahlinder som avsagt sig omval och avtackades efter fyra Är i styrelsen. Tidigare styrelseordförande Gunnar Ekdahl avtackades i sin frÄnvaro. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stÀmman valdes Johan Siberg till styrelsens ordförande.

BolagsstÀmman beslöt bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i syfte att tillföra bolaget kapital eller möjliggöra företagsförvÀrv. Bemyndigandet Àr begrÀnsat till maximalt 1 000 000 aktier pÄ vardera fem (5,00) kronor.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1