Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 april 2003

PartnerTech "fortsatt kärvt"

PartnerTech's VD Mikael Jonson konstaterade i sitt stämmoanförande att marknadsläget är fortsatt kärvt.

Samtidigt beskrev han att företaget generellt sett erhåller positiva gensvar på sin strategiska positionering och specifikt för sitt arbete att kraftigt förenkla och kostnadsoptimera processer och produkter. På PartnerTech AB ordinarie bolagsstämma fattade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om att ingen utdelning kommer att ske för år 2002. Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Andrejs Cakste, Mikael Jonson, Patrik Tigerschiöld samt Johan Siberg. Claes Wretlind med ett förflutet som VD för Vellinge Electronics, valdes som ny ledamot. Claes Wretlind ersätter Hans Ahlinder som avsagt sig omval och avtackades efter fyra år i styrelsen. Tidigare styrelseordförande Gunnar Ekdahl avtackades i sin frånvaro. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman valdes Johan Siberg till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i syfte att tillföra bolaget kapital eller möjliggöra företagsförvärv. Bemyndigandet är begränsat till maximalt 1 000 000 aktier på vardera fem (5,00) kronor.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2