Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Digi Key
Komponenter |

Revolution inom automation: ny utveckling som driver snabb tillväxt

Överflöd av potential inom automation och styrning idag: före Covid-19-pandemin var marknaden redan i startgroparna för att växa enormt under de kommande åren. Som en följd av de störningar som pandemin orsakade på de globala försörjningskedjorna, förväntas automationen nu växa ännu snabbare, och mängden branscher och användningsområden som kan dra fördel av automationen är nästan gränslös.

Av: Eric Wendt och Eric Halvorson, Digi-Key Electronics

Det har blivit väldigt tydligt att automationslösningar som robotar inte kommer att ersätta arbetare eller eliminera jobb på det sätt som förutspåddes under ett tidigare skede av automationen. Istället ser vi nu robotar som tar över manuella, enkla och/eller repetitiva uppgifter som kan medföra en säkerhetsrisk för personal, eller helt enkelt bara uppgifter som de inte vill utföra. Detta tillåter att samma medarbetare kan lära sig nya värdefulla färdigheter och vidareutvecklas i arbetslivet. 

Automationen hjälper också företag hålla jämna steg med leveranser och efterfrågan även när det inte finns människor som kan ta jobben, såsom skedde under pandemin. Exempelvis meddelade Intel nyligen att de bygger två nya, toppmoderna anläggningar i USA:s som ska utnyttja automation för att producera kretsar i en mycket högre takt än vad som skulle vara möjligt om de enbart byggde på de 3,000 medarbetare de planerar att anställa. 

Att komma igång med automation och reglering är enklare än någonsin tidigare. Här är en överblick över den senaste utvecklingen och trenderna som revolutionerar branschen. 

Gör-det-självare

Idag är den genomsnittliga personen mycket mer van vid att använda teknik än någonsin tidigare till följd av spridningen av smartphones, hemautomationssystem, e-handel och andra tekniklösningar som bokstavligen finns överallt i samhället. 

Samtidigt blir automations- och styrlösningar mer användarvänliga och tillgängliga, vilket gör det möjligt för ingenjörer som aldrig har drivit ett automationsprojekt att bygga och koda en automatiserad apparat eller lära en robot på ett språk och/eller program som de är vana att använda.

Som en följd av dessa trender, är många ingenjörer inom industrin idag helt bekväma med att köpa automationsprodukter online. Det är inte ovanligt att ingenjörer åtar sig ett litet projekt i ett industriellt sammanhang genom att lära sig själva genom research online, ta del av resurser från tillverkare, videos med mera – ofta kan de ta sig an små eller medelstora projekt utan support utifrån.

Tämligen ofta blickar företag först mot automation av säkerhetsskäl. Säkerhet är av allra största betydelse och medarbetare som skadar sig är inte bara dyrt, utan kan även påverka personalens tillit och förorsaka dyra och tidsödande undersökningar från myndigheter. Det är skälet till att många företag påbörjar sina automationsprojekt med säkerhetsförbättringar och går vidare därifrån.

Ett utmärkt exempel på ett litet säkerhetsprojekt som är genomförbart i egen regi med egen research och lite skit under naglarna är ljusridåer – anordningar som utsänder en osynlig stråle över över en yta och saktar ned eller stoppar en maskin eller process när någonting stör den osynliga strålen. Dessa ridåer är till stor nytta i många tillämpningar – de är relativt enkla att installera, möjliggör fortsatt åtkomst till maskinen och bidrar till att hålla människor säkra. 

Givetvis når man dock en punkt när det inte längre är gångbart att göra allting själv. Stora, komplexa automationsprojekt behöver vanligen support från ett team av experter som benämns systemintegratörer.

Systemintegratörer

Ett av de största hindren för storskaliga automationsprojekt – utöver att hitta rätt komponenter som fungerar ihop i en specifik miljö – är att välja rätt saker att automatisera. Det är här det verkligen blir avgörande att bygga ett partnerskap med systemintegratörexperter för att kunna identifiera områden som kan eller bör automatiseras för att hjälpa organisationen att spara tid och pengar på längre sikt. 

Systemintegratörers arbete är värdeskapande åt kunderna. De utvärderar ofta produktionsprocesser i en anläggning och identifierar områden som kan förbättras med automation – och sedan både konstruerar och bygger de specialanpassad utrustning, produktionslinor, maskiner med mera för att hjälpa till med processen. De är även viktiga partners för att installera och testa dessa lösningar, integrera dem i befintliga processer och analysera hur mycket tid och pengar en organisation kan spara, samt för mycket annat. 

Ett exempel på detta är Digi-Keys egna projekt för expansion av produktdistributionscentret (PDCe) vid vårt huvudkontor i Thief River Falls i Minnesota. Vi har arbetat nära företaget KNAPP för att utveckla ett nytt system från grunden, lösa fel och buggar och identifiera nya områden för förbättringar med mera. De kommer även finnas tillgängliga i flera år efter att projektet är slutfört för att hjälpa till att utbilda medarbetare och fortsätta att förfina systemet. Digi-Key började först använda automations- och styrlösningar i våra egna lager redan för 30 år sedan.

Det första exemplet på automation hos Digi-Key var användningen av en transportsystem för lagerkorgar, och sedan dess har ett otal ytterligare automationslösningar införts, som i mycket bygger på precis samma komponenter som vi erbjuder i vårt sortiment: sensorer, motorer och styrningar, robotik, kabelkontaktdon, effektkomponenter med mera. Det finns faktiskt inte ett enda segment av automationsmarknaden som inte står redo för tillväxt under de kommande fem åren. 


Eric Wendt är direktör för automation och el och Eric Halvorson är partnermarknadschef för strategiska program på Digi-Key Electronics. Digi-Key saluför mer än 13,4 miljoner komponenter från över 2,300 tillverkare.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons