Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Nathalie Olausson / Teknikföretagen
Teknik |

Storföretag ska snabba på den gröna omställningen

Den 11 maj invigdes forsknings- och innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering. Programmet är en kraftsamling inom forskning och innovation där målet är att satsa minst 1 miljard kronor per år under 10 års tid i ett partnerskap mellan industrin och staten.

Med programmet siktar man på att skapa framtidens digitala lösningar som också stärker konkurrenskraften samt möjliggör och snabbar på den gröna omställningen. Invigningen ägde rum i Ericssons Imagine Studio.

Avancerad Digitalisering kommer att omfatta satsningar värda minst 1 miljard kronor per år under en tioårs period. Hälften av detta är offentliga medel och hälften medfinansiering från industrin. 

Initiativtagare till programmet är är ABB, Ericsson, Saab, Teknikföretagen och Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

"Svensk industri är mitt uppe i en digital transformation som kommer att förändra affärsverksamheter och möjliggöra lösningar som behövs för en grön omställning. I detta inkluderas att stärka svensk konkurrenskraft, utveckla lösningar för effektivt resursutnyttjande och bidra till att klara Sveriges klimat- och hållbarhetsmål samt stärka samhällets resiliens," skriver Teknikföretagen i en uppdatering.

Sveriges internationella attraktionskraft för utveckling av avancerade tjänster, teknik och produkter behöver förstärkas ytterligare, skriver Vinnova. Därför pågår nu ett arbete med att komplettera satsningen med ytterligare tre områden. Inom ramen för nuvarande program har arbetsgrupper bildats för områdena infrastruktur, utbildning och samverkansarena.

 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons