Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Nilar
Elektronikproduktion |

Nilar förbättrar resultat under första kvartalet

Den svenska batteritillverkaren Nilar skriver i sin senaste delårsrapport att kostnadsbesparingarna under första kvartalet har överträffat ledningens förväntningar.

Nilar redovisar en nettoomsättning på -4,2 miljoner kronor efter periodens slut, jämfört med 5,4 miljoner samma kvartal i fjol. Det framgår av bolaget senaste delårsrapport.

”Den negativa omsättningen under kvartalet likt väl som under Q4 2021 är hänförlig till återtagande av system från två europeiska återförsäljare,” förklarar batteritillverkaren i rapporten.

Ebit uppgick till -63,5 miljoner (-96) och periodens resultat till -74,2 miljoner (-114,4).

”Den lägre produktionen under kvartalet, minskade avskrivningar på immateriella tillgångar och de kostnadsbesparingar som Nilar påbörjade under Q4 2021 har alla bidragit till förbättringen. Det besparingsprogram som initierats och beräknas ge full effekt under Q2 2022 har gått något snabbare än förväntat vilket avspeglar sig i de lägre kostnaderna,” framgår det i rapporten.

Nilar skriver även att ”förhandlingarna efter de två varsel som lades under fjärde kvartalet är avslutade och innebär att 48 personer har lämnat bolaget.”

Bolaget meddelade i början på april att man avsåg att besluta om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 275 miljoner kronor.

Nettolikviden kommer att användas till finansiering av löpande verksamhet och produktionskostnader, utvecklingskostnader, investeringar i tillverkningsutrustning samt till övriga företagsändamål, inklusive återbetalning av uppskjuten skatt relaterat till Covid-19-betalningsanstånd, förklarade man.

I rapporten läses det att nettolikviden från företrädesemissionen, tillsammans med befintlig kassa, förväntas vara tillräcklig för att finansiera bolagets affärsplan till slutet av 2023.


Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-1