Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Midsummer
Elektronikproduktion |

Midsummer vänder till vinst

Det svenska solenergiföretaget Midsummer redovisar ett rörelseresultat för kvartalet på 56 miljoner kronor.

Rörelseresultatet för koncernen för första kvartalet 2022 var 56 miljoner kronor (-24). Rörelseintäkterna uppgick under kvartalet till 109,4 miljoner. Resultatet efter skatt uppgick till 43,8 miljoner kronor (-26,7).

I moderbolaget var nettoomsättningen för det första kvartalet 358 miljoner (39,2). Rörelseresultatet för moderbolaget var 198,4 miljoner (-18).

Orderingången inom affärsområdet för solcellstak under det första kvartalet i år uppgick till 12,5 miljoner kronor, en ökning med drygt 26 procent från samma period förra året. Intäkterna från produktlinjen solcellstak uppgick för kvartalet till 6,2 miljoner kronor, upp 77 procent jämfört med det första kvartalet 2021.

Vi har gjort stora framsteg i etableringen i Italien. Fabriken färdigställs i rask takt, inklusive med leveranser av maskinutrustning. Vi har redan slutit tre stora ramavtal med italienska aktörer inom tak och bygg som intecknar närmare en tredjedel av fabrikens produktion innan start. Två av dem slöts under det första kvartalet till ett värde av drygt en miljard kronor, säger Midsummers vd, Sven Lindström, i rapporten, och fortsätter:

Europa står inför en stor och omfattande omställning i sin energiproduktion. Här ska vi vara med. Vår ambition är att nå 1 GW produktionskapacitet i Europa till år 2030. Sverige kommer att spela en viktig roll för vår expansion av produktionskapacitet. 2022 kommer att bli ett mycket spännande år.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons