Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Insplorion
Elektronikproduktion |

Försämrat resultat för Insplorion

Sensorföretagets resultat efter finansiella poster försämrades till -4,5 miljoner under första kvartalet (-3,8).

Nettoomsättningen uppgick till 149’000 kronor (609’000) under perioden. Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten skrivs till -5,6 miljoner (-9).

Glädjande under årets första kvartal är att det momentum som byggts upp inom affärsområdet vätgas fortsätter. Vi slöt under perioden avtal om ytterligare ett kundfinansierat industriellt pilot- projekt, med ett ordervärde om cirka 250 KSEK. Vi kommer tillsammans med denna kund undersöka förutsättningarna inom en viss typ av process där förekomsten av vätgas i specifika koncentrationer är viktigt för slutresultatet. Försäljningsmässigt var dock kvartalet relativt svagt, skriver vd, Johan Rask, i rapporten, och fortsätter:

Lansering av M8- instrumentet inom batteriområdet fortsätter. Vi ser att det finns ett gott intresse bland forskare att kunna mäta direkt i cellerna. Vi kan även rapportera att en ny kund ingått ett hyresavtal gällande ett instrument under perioden.


Visa fler nyheter
2024-03-01 09:18 V22.3.47-2