Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Freyr
Elektronikproduktion |

Freyr påbörjar markarbeten för finsk batterifabrik

Den norska batteritillverkaren kommer att arrendera från Vasa stad en tomt inom GigaVasaområdet på hela 130 hektar – 1,300,000 kvadratmeter – för bolagets planerade battericellsfabrik.

Under 2021 ingick parterna ett intentionsavtal om en 90 hektar stor tomt. Området som arrendeavtalet gäller är 40 hektar större än det område som reserverades för den norska batteritillverkaren i intentionsavtalet. Det tidsbundna arrendeavtalet mellan Vasa stad och Freyr Battery som nu ingåtts gäller årsslutet 2023 med år 2024 som option.

– I och med detta arrendeavtal får vi 130 hektar mark till vårt förfogande i Vasa, som vi redan tidigare har sett som den idealiska platsen för vår framtida battericellsfabrik. I trakten står förmånlig, förnybar energi i stor skala till buds och råmaterial finns på ett lämpligt avstånd. Dessa i kombination med en kunnig arbetskraft gör att detta arrendeavtal är ett stort steg i rätt riktning för oss, säger Axel Thorsdal, Senior Vice President, Project Development i ett pressmeddelande från Freyr.

Enligt pressmeddelande framgår det också att man siktar på att bli klar med processen gällande miljökonsekvensbedömning under år 2022. Nästa steg är eventuella investeringsbeslut för att möjliggöra den första battericellsfabriken i denna storleksklass i Finland. Under miljökonsekvensbedömningen kommer det att redas ut vilka konsekvenser den eventuella fabriken skulle ha på den omgivande naturen.

– Vi utvecklar GigaVasaområdet och batterivärdekedjan stegvis och naturligtvis är det att FREYR Batterys projekt gällande en battericellsfabrik framskrider av särskilt stor betydelse för oss. Samtidigt utvecklar vi väg- och järnvägsförbindelserna i området, säger Stadsdirektör Tomas Häyry.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons