Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Nilar
Elektronikproduktion |

Nilar beslutar om emission på 273 miljoner

Pengarna kommer att användas till finansiering av den löpande verksamheten – så som produktions- och utvecklingskostnader, investeringar i tillverkningsutrustning samt till övriga företagsändamål, inklusive återbetalning av uppskjuten skatt relaterat till covid-19-betalningsanstånd.

Styrelsen i Nilar skriver att man i dag, med stöd av bemyndigandet lämnat av extra bolagstämma den 18 maj 2022, har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om högst 273’070’506 aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Teckningskursen i företrädesemissionen är 1,00 kronor per aktie. Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras cirka 273 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-11 07:39 V22.4.25-2
Annons
Annons