Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© European Union 2021
Komponenter |

”EU-initiativ för säkrad tillgång till halvledare inte lämpat för industrin i Sverige”

Samtidigt som kunskap om och tillgång till halvledare är en nyckelresurs för teknikindustrin i Sverige är EU:s nya initiativ för att säkra tillgången till halvledare inte ändamålsenligt för att möta dessa behov. Det menar Teknikföretagen, som ser att förslaget riskerar snarare få negativa konsekvenser för den inre marknadens funktionssätt och internationell handel.

Teknikföretagen lyfter i ett remissvar fram ett antal punkter för hur initiativet kan komma att påverka marknaden på sikt.

Det handlar bland annat, skriver man, om en snedvriden konkurrens kopplat till medlemsstaters möjlighet att ge stöd till verksamheter, tvingande informationsinhämtning från företag gällande deras produktionskapacitet, samt prioritering bland beställningar och möjlighet till exportrestriktioner som kan leda till minskad investeringsvilja och kostsamma motåtgärder från andra länder.

Ambitionen att säkra tillgång till halvledare är i grunden välkommen, men vi anser inte att ökade produktionsmål inom EU har ett så starkt värde att det motiverar de aktuella ingreppen i förslaget, säger Maria Rosendahl, näringspolitisk chef på Teknikföretagen, i ett pressmeddelande.

Teknikföretagen uttrycker att man är oroade för att liknande förslag kan följa på andra områden som bedöms vara strategiskt viktiga på politisk nivå.

Initiativ för att ersätta import genom statliga stöd till inhemsk produktion riskerar att flytta resurser från områden som är globalt konkurrenskraftiga till områden som inte är det. Det kan leda till en mindre dynamisk ekonomi, samt begränsa industrin innovationsförmåga och konkurrenskraft på sikt, säger Joel Jonsson, ansvarig EU:s inre marknad och handelspolitik på Teknikföretagen, i pressmeddelandet.

Teknikföretagen bedömer att det redan finns befintliga program och instrument på EU-nivå för att stärka både kompetensen och underlätta etableringen av produktionsanläggningar inom EU. Teknikföretagen skriver att man i stället ser ett behov av att dessa kompletteras av en nationell strategi som tar sikte på att säkra kompetens och tillgång till halvledare, samt beaktar de satsningar som görs i andra länder.

För Sverige är det angeläget att särskilt fokus läggs på de nischer och tillämpningar där svensk industri har styrkeområden och ser potential och möjlighet till stärkt marknadsposition, säger Patrik Sandgren, ansvarig digitalisering på Teknikföretagen, i pressmeddelandet.

Teknikföretagen noterar att de satsningar som föreslås i den så kallade halvledarakten primärt avser tillverkning av mer avancerade halvledare än de som ingår i insatsvaror som industrin i Sverige lider brist på, som exempelvis för fordon, maskiner och hemelektronikvaror.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons