Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© myFC
Teknik |

Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för myFC

Nettoomsättningen uppgick till 854’000 kronor (0) och rörelseresultatet till -3,7 miljoner (-9,9) under första kvartalet 2022.

Bränslecellsbolaget genomför under perioden en riktad nyemission och emitterar teckningsoptionen. Utöver det uppges en nordamerikansk satsning för myFC, med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten.

Den geopolitiska utvecklingen i Europa har satt fokus på energiförsörjningen. Det har lett till att alternativa energikällor till naturgas och olja hamnat ännu mer i fokus, vilket även gjort att vår bränslecellsteknologi väckt ett ytterligare ökat intresse och genererat intressanta förfrågningar,” säger Michael Glantz, vd för myFC, i delårsrapporten.

På grund av att bolaget endast fått in en mindre del av den tecknade nyemissionen, 1,1 Mkr av 33 Mkr, och osäkerhet är mycket stor om bolaget får in resterande del av nyemissionen, befinner sig bolaget därför i ett svårt finansiellt läge och styrelsen beslutade att uppta ett kortsiktigt lån om 15 Mkr. Detta påverkar de planerade investeringarna mot volymproduktion för ett kommersiellt genombrott av vår patenterade mikrobränslecell LAMINA Strip, säger Glantz i rapporten.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-11 07:39 V22.4.25-1
Annons
Annons