Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© RISE
Teknik |

RISE inviger Applikationscentrum i Mölndal

I tisdags invigdes Applikationscentrum för additiv tillverkning (AM Center) i Mölndal. Tanken är att AM Center ska hjälpa företagen att ta steget fullt ut genom att nyttja den fulla potentialen i tekniken. För att kunna göra det behövs stöd i allt ifrån utveckling av nya affärsmodeller, till produktdesign och test i en verklig produktionsmiljö.

Applikationscentrum för additiv tillverkning är en testbädd som har skapats av forskningsinstitutet RISE i samarbete med industriella och akademiska partners. Resultatet är en testbädd med fokus på hela värdekedjan för en rad olika 3D-printingstekniker och material.

Seyed B. Hosseini, ansvarig för det nyinvigda centret, har varit en del av ett team i Mölndal som sedan drygt sju år tillbaka har byggt upp en kompetens inom området. Att centret är lite av kronan på verket håller han med om.

Vi har tidigare kört mindre format av detta i testprojekt och upplevde att det blev väldigt lyckat. Nu när vi fått till en satsning, nationellt i Sverige, och i sin tur skapa en plattform och testbädd för att kunna eskalera forskning till industrinytta har varit viktigt, säger Seyed till Evertiq.

Rise skrev i pressinbjudan till invigningen att tiden och tekniken är mogen för att additiv tillverkning verkligen slår igenom. Att gå från prototyp-printning i testskede, till fullskalig produktion.

Seyed B Hosseini © RISE

Det som har hänt över tid är att materialen har blivit fler, både inom polymera och metalliska material. Maskinerna är bättre på alla plan och ger högre produktivitet. Sedan har digitaliseringen i produktionssammanhang möjliggjort ökad säkerhet, samtidigt som mjuka frågor som arbetsmiljö har stärkts. Den pågående och stora omställningen i samhället där bland annat elektrifiering, digitalisering, hållbarare produktionsmetoder och resiliens öppnar upp enorma möjligheter för additiv tillverkning ta större mark och göra en stor skillnad berättar Seyed.

 

Rise har knutit till sig över ett dussin partners, däribland jättar som Ericsson, Alfa Laval och Siemens Energy. Gällande Ericsson har bolaget tidigare uttryckt en optimism kring centret, där man till exempel skulle kunna producera vissa antennförknippade produkter, till exempel antennskydd, närmare kunden. Men centret är inte enbart till industrijättarnas nytta, menar Seyed.

Vi har lyckats samla olika typer av aktörer här, där omkring åtta är slutanvändare. Och jag tror att det blir ett bra driv i centret på det sättet. Sedan är detta en oberoende, öppen plattform där vi välkomnar olika aktörer. Tanken är att man ska samverka i projektform och lära av varandra, både av varandras framgångar och misslyckanden.

Att det blev just Mölndal var en självklarhet, berättar han.

Vi har varit här i flera år och byggt upp kompetensen inom additiv tillverkning och själva genomfört stora investeringar. Det är här den kritiska massan finns. Vi har en stark relation med Chalmers och har också ett starkt stöd regionalt stöd, där man ser det som viktigt att främja satsningar som dessa som på sikt kan främja jobb i regionen och bidra till life-long-learning.

Vad ser du mest fram emot gällande vad centret kan komma att bidra till över tid? 

Det jag vill se inom en snar framtid är att vi har bidragit till just kompetenshöjning på en bredare front i industrin, få ut olika produkt och/eller processlösningar till industrin, avslutar Seyed.

Additiv tillverkning vid AM Center i Mölndal © RISE

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-12 09:18 V22.4.54-2