Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© SIO Grafen
Elektronikproduktion |

Grönt ljus till pilotanläggning för ytbehandling med grafen

Innovationsprogrammet SIO Grafen meddelar att det står klart att en pilotanläggning för ytbehandling med grafen ska byggas i Alelyckan, strax norr om Göteborg med driftsättning 2025.

Anders Skalsky, vd för Provexa Technology, beskriver den spikade pilotanläggningen som en viktig satsning.

Nu kan vi bygga en flexibel pilotanläggning för elektrolytisk ytbeläggning för att enkelt kunna visa industrin vad ytbehandling med tillsatt grafen kan göra, säger Skalsky i ett pressmeddelande.

Tillsats av grafen i ytbehandlingar baserade på metall eller polymer utförs enligt pressmeddelandet för att uppnå förbättrade egenskaper rörande elektrisk ledningsförmåga, korrosionsskydd eller mekaniska egenskaper. Efterfrågan på bättre lösningar för ledande korrosionsskydd uppges redan finnas i exempelvis fordons- och batteribranschen.

Den ökande elektrifieringstrenden leder till att efterfrågan tilltar, säger Skalsky.

Innan det gröna ljuset tändes genomfördes en förstudie inom SIO Grafen för Provexa Technology, RISE och Chalmers Industriteknik.

Vi identifierade utmaningar och behov av kompetensförstärkning. Vi insåg samtidigt att ytbeläggningar med grafen skulle kunna användas till elektromagnetisk skärmning för att skydda människor och elektronik från elektromagnetisk strålning, berättar Skalsky.

Efter förstudien fick ett konsortium med Chalmers Industriteknik, Chalmers Tekniska Högskola, LayerOne, Provexa Technology, Provexa Ytbehandling och RISE ett vidare projekt beviljat i en ny utlysning från SIO Grafen. Det innebär finansiering från Vinnova på sex miljoner kronor, där projektparterna bidrar med ytterligare sex miljoner.

I projektet kommer metoder att utvecklas för att kunna mäta grafenhalt i produktionsbad, och funktionalisering av grafen för specifika tillämpningar.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-11 07:39 V22.4.25-1
Annons
Annons