Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Smart High Tech
Elektronikproduktion |

Försämrade resultat för Smart High Tech

Det svenska nanoteknikföretaget redovisar en ökad nettoomsättning men minskat rörelseresultat och periodresultat för första kvartalet.

Nettoomsättningen uppgick till 1’010 TSEK (861). Rörelseresultatet försämrades till -5’070 TSEK (-333) och resultatet efter skatt till -4’990 TSEK (-184). Kassaflöde från den löpande verksamheten landade på -2’489 TSEK (-799).

Försäljningen under perioden har fortsatt i samma takt som under kvartal fyra 2021. Kunden Incavo har avropat material för standardstorleken samt den större SHT GT TIM pad som har visat lovande resultat hos slutkund. Därutöver har bolaget har fått ett flertal testprototyporder från en mindre svensk 5G-systemleverantör och från en ytterligare thermal burn-in-kund. Rekrytering av säljpersonal pågår för att stärka upp säljorganisationen för att driva igenom den plan som bolaget har beslutat. Bolaget har som målsättning att få en färdig säljorganisation innan slutet av kvartal tre, kommenterar vd, Thien Laubeck, i delårsrapporten.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-12 09:18 V22.4.54-2