Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Teknikforetagen
Analys |

Teknikföretagen: Starkt men avtagande affärsläge

Index för affärsläget för teknikindustri i Sverige minskar något under andra kvartalet i år från en hög nivå. Det är tredje kvartalet i rad som index avtar i styrka. Sammantaget ökar också orderingången i lägre omfattning än under första kvartalet i år. Det visar Teknikföretagens Barometer för årets andra kvartal.

Bidraget till en dämpad orderingång kommer från de tre huvudbranscherna metallvaru-, maskin- och transportmedelsindustrin. Efterfrågan är samtidigt fortsatt hög för elteknisk industri och leverantörer till denna. Likt tidigare möter teknikindustri störningar i leveranser av komponenter, insatsvaror samt logistikproblem.

För leverantörer till fordonsindustrin minskar nu orderingången för första gången sedan andra kvartalet 2020. Leverantörer till elektroindustrin och tillverkare av elmaskiner/elapparatur rapporterar däremot en relativt omfattande ökning i orderingång, säger Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen, i ett pressmeddelande. 

Ökande orderingång gäller också leverantörer till bygg- och anläggningssektorn, särskilt exportorder. Sett till storlek på företag dämpas orderingången över hela linjen från små till stora företag.

Index över teknikindustrins sammantagna bedömning av storleken på orderstocken avtar från en hög nivå, vilket även är fallet för teknikindustri i euroområdet. Efterfrågan på teknikindustrins produkter är cyklisk och avtar nu efter uppsvinget som startade andra halvåret 2020.

Förändringen i arbetskraftsbehov och kapacitetsutnyttjande från föregående kvartal varierar mellan olika delbranscher vilket i allmänhet inte var fallet under den synkroniserade återhämtningen i fjol. Bristen på yrkesarbetare minskar i liten omfattning, medan den ökar för ingenjörer/tekniker. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande ökar något sammantaget men med variationer mellan olika delbranscher.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2