Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Jessica Pålsson (Mobile Heights)
Komponenter |

Skåne vill bidra till att lösa Europas halvledarutmaning

Hur ser Skånes roll ut i framtidens halvledarutveckling? Under ett seminarium på Skåne Innovation Week i fredags samlades representanter från Ericsson, RISE och Lunds universitet för att titta närmare på potentialen i Skånes innovationsekosystem.

Problematiken med brist på halvledarkomponenter har varit en het fråga under en längre tid. Från att teknologin har verkat i det dolda har den via en intensifierad nyhetsrapportering successivt letat sig in i hus och hem. Under Skåne Innovation Week i Helsingborg, behandlades en tillspetsad fråga om hur kan Skåne och Sverige bidra till att lösa Europas halvledarutmaning. 

Krisztina Anderberg Halasz, utvecklingsstrateg vid enheten för Innovation och entreprenörskap i Region Skåne, berättar för Evertiq om bakgrunden till panelsamtalet, som arrangerades tillsammans med Mobile Heights och IUC Syd.

Krisztina Anderberg Halasz © Privat

Behovet bottnar dels i den ökade användningen av halvledare, dels i utmaningar i värdekedjorna, men också i de senaste årens satsningar i USA och genom Chips Act i Europa. Sedan har det pågått ett mångårigt arbete kring nanoteknologi och halvledare här i regionen, och vi kände att det är viktigt att visa vad vi är starka på här och vad vi kan bidra med i den europeiska värdekedjan för halvledare i form av till exempel stärkta samarbeten, säger Krisztina till Evertiq.

På frågan om potentialen i Skånes ekosystem lyfter Krisztina att det är i de tidiga skedena i värdekedjan som regionen har sina styrkor; kompetens inom LTH profilområde Nanoscience and Semiconductor Technology, startupföretag och innovation, men även en rik företagsflora där Ericsson, Acconeer och AlixLabs kommer på tal. För att skapa en miljö för företagstillväxt finns även tillgång till test-, demo- och pilotanläggningar, som Pronano (RISE).

Potentialerna diskuterades under förmiddagen under en paneldebatt med representanter från Ericsson, RISE och Lunds universitet. På bilden syns deltagarna Björn Ekelund (corporate research director, Ericsson), Lars-Erik Wernersson (professor, nanoelektronik, Lunds universitet), Maryam Olsson, (enhetschef Nanoteknik, RISE) och moderator Ola Svedin (vd, Mobile Heights). 

Vad kom man fram till som behöver göras?

Att vi, och andra delar av Sverige, har starka ben att stå på, men vi behöver på något sätt samla oss nationellt, och ta en starkare position gentemot EU. Att vi behöver involvera oss i det arbetet, lyfta varandras styrkor. Tillgång till kompetens kom fram som väldigt viktig, där vi har brist på bl a STEM-kompetenser och behöver få bukt med det, säger Krisztina och fortsätter:

Man behöver kort och gott utse vilken organisation som nationellt ska ta täten i att ta fram en nationell strategi, och inkludera dem som behövs. Vi, på Region Skåne, har gett uppdraget till Mobile Heights och IUC Syd att samla aktörerna i vår region för att skriva samman vad vi kan bidra med i en nationell strategi. Vi är redo att nationellt bygga vidare på detta, avslutar Krisztina.

 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2