Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Ellwee
Elektronikproduktion |

Ellwee säljer verksamhet för elfordon

Styrelsen för Ellwee Ev AB, ett dotterbolag till Ellwee AB har beslutat och tecknat avtal om att avyttra aktierna i dotterbolaget Ellwee Mpv AB och indirekt det helägda amerikanska dotterbolaget Ellwee Inc.

Den avyttrade verksamheten inkluderar all produktion och försäljning av Ellwee:s eldrivna fordon som i dag sker via dotterbolagen, lyder ett pressmeddelande från i fredags.

Köpare är Electric Moves AB. Försäljningen sker genom att Electric Moves AB förvärvar samtliga aktier i Ellwee Mpv AB, och därmed indirekt samtliga aktier i det helägd amerikanska dotterbolaget Ellwee Inc.

Man avyttrar verksamheten genom en aktieöverlåtelse för tio miljoner kronor. För det fall köparen avyttrar Ellwee Inc inom en period om två år från tillträdesdagen ska köparen erlägga en tilläggsköpeskilling motsvarande 50 procent av tillämplig realisationsvinst.

För Ellwee innebär försäljningen en reducering av en negativ resultatpåverkan som elfordonsverksamheten inneburit samtidigt som Ellwee stärker sin finansiella position genom försäljningen.

Efter avyttringen av elfordonsverksamheten är Ellwee inriktad endast mot ”vinstdrivande verksamheter och försäljningen”, skriver bolaget. Ellwee är även verksamma inom marknadsföring och försäljning av husbilar och husvagnar.

Ellwee meddelade i fredags i ett separat pressmeddelande att man slutfört försäljningen i enlighet med de villkor som meddelades tidigare.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons