Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Prevas
Embedded |

Prevas: "Vi har till och med fått tacka nej till uppdrag"

Vi har lämnat ett 2021 kantat av utmaningar bakom oss. Men hur har bolagen inom den svenska elektronikindustrin hanterat det första halvåret 2022? Hos Prevas berättar man om bra utveckling och stark efterfrågan.

Hur har det första halvåret behandlat er verksamhet?

Prevas verksamhet i hela region Stockholm har utvecklats mycket bra under det första halvåret. Vi har lyckats växa verksamheten organiskt med i sammanhanget starka nio procent, samtidigt som lönsamheten förbättrats ytterligare mot redan, för branschen bra, jämförelsesiffror avs föregående år. Vi gjort ett strategiskt förvärv (BitSim Now AB) samt startat en ny verksamhet inom UX/UI. Denna nya satsning vässar vår portfölj inom produktutveckling än mer och kompletterar vår erbjudande till kund. Ett flertal av våra kunder hjälper vi att ta fram produkter som syftar till att förbättra för människan och planeten. Speciellt inom Medtech. Vi har även växt vår enhet inom AI/ML kraftigt under året. Vår strategi att positionera oss som ett premiumbolag i Stockholm har under halvåret visat sig mycket lyckosamt, säger Hans-Erik Wikman, Regional Director, Prevas Stockholm, till Evertiq per mejl. 
 

Vilken specifik händelse skulle ni säga har haft störst påverkan på er verksamhet under perioden?

Förutom geopolitiska händelser som kriget i Ukraina och liknande har ingen specifik händelse påverkat verksamheten. Efterfrågan har varit mycket stark och vi har till och med fått tacka nej till uppdrag. Vi har en väldigt tydlig målbild för vart vi vill att bolaget skall befinna sig och jobbar efter den planen. Istället för att låta sig påverkas jobbar vi parallellt aktivt med att utveckla, bredda och växa verksamheten samtidigt som vi är noga med att planera för framtida eventuella sättningar i konjunkturen. Genom att jobba med båda perspektiven, det vill säga både att utveckla och dessutom att förbereda verksamheten för att stå starka när ”vinden vänder”, bygger vi ett bolag som är intressant, framåtriktat och tryggt! Både för kunder och våra anställda, säger Hans-Erik. 

Hur ser utsikterna ut för verksamheten när vi kliver in i den andra halvan av året?

I våra framtidsscenarion noterar vi inga dramatiska förändringar i omvärlden under kommande halvår. Vi har som ovan nämnt en tydlig affärsplan, där vi skall fortsätta vår strävan att bygga ett attraktivt premiumbolag. Det finns ingen anledning att göra kurskorrigeringar utan fokus är att se till att leverera över plan. Vi har ett antal intressanta kundcase och andra affärsmöjligheter som vi jobbar med. Vårt mål är att öka kännedomen om varumärket i Stor-Stockholm och att kunna fortsätta vara en attraktiv och trygg arbetsgivare, avslutar Hans-Erik Wikman. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2