Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© PCB Connect
Mönsterkort |

PCB Connect: "Stark början på 2022 med omsättningsrekord"

Vi har lämnat ett 2021 kantat av utmaningar bakom oss. Men hur har bolagen inom den svenska elektronikindustrin hanterat det första halvåret 2022? Hos PCB Connect berättar man om omsättningsrekord och förändringar i logistiska flöden.

Hur har det första halvåret behandlat er verksamhet?

Efter ett väldigt starkt 2021 med både en kraftigt ökad omsättning och orderingång så har även 2022 börjat starkt med ett nytt omsättningsrekord under Q1 samt en fortsatt stabil orderingång. Marknaden ser fortsatt bra ut och vi har ett flertal väldigt intressanta projekt som både kommit igång i volym men även flera som är i mer i utvecklingsfasen. Relaterat till kriget i Ukraina så har vi fått göra en del förändringar i våra logistiska flöden, då framförallt kopplat till tågtransporter som vi inte kunnat fortsätta med på grund av den rådande situationen. Vi har dock kunnat hantera situationen på ett bra sätt och utvärderar alternativa transportlösningar som vi hoppas skall kunna bli ett bra komplement i framtiden, säger Johan Larsson, Managing Director för PCB Connect i Sverige och Danmark, till Evertiq per mejl. 

Vilken specifik händelse skulle ni säga har haft störst påverkan på er verksamhet under perioden?

Man får väl ändå säga att det finns flera händelser under den första delen av 2022 som har påverkat vår verksamhet. Även om vi inte har påverkats direkt av kriget i Ukraina rent affärsmässigt så är det ju en händelse som påverkar och sätter avtryck både för oss som företag men även som individer. Frånsett detta så har Covid-situationen i Kina haft en påverkan, främst då kopplat till begränsningar för transporter och längre transiteringstid mellan exempelvis Kina och Hong Kong. Men då vi har en stabil och flexibel logistikprocess har vi kunnat skifta och använda alternativa och kompletterande lösningar för att säkra upp leveranser. Så vi har inte haft några direkta operativa problem kopplat till detta, berättar Johan. 

Hur ser utsikterna ut för verksamheten när vi kliver in i den andra halvan av året?

Vi ser positivt på resten av 2022, marknaden ser fortsatt mycket intressant ut och att vi har kunnat komma igång mer med fysiska möten och deltagande på mässor osv är positivt. Vi kommer fortsatt systematiskt arbeta för att öka vår marknadsandel och fortsatta tillväxt samt fortsätta förfina och utveckla våra processer. Ett högt fokus på omvärldsfaktorer och vilka proaktiva aktiviteter vi behöver jobba med kopplat till de risker och möjligheter vi ser har hög prioritet så som världsläget ser ut. Situationen på marknaden tror vi kommer ställa ökade krav på flexibilitet kopplat till skiftande prognoser och behov vilket kommer öka förväntan och behovet av exempelvis flexibla lager och logistiklösningar. Våra egna lager och logistikorganisation, vår organisationsstruktur och finansiella stabilitet samt fortsatta investeringar i organisationen inom gruppen gör att vi känner oss väl rustade för framtida utmaningar, avslutar Johan Larsson. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1