Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Jessika Sellergren
Komponenter |

Efter halvledarsamtalet i Almedalen - ”finns en stor samsyn”

Under gårdagen arrangerades ett panelsamtal om hur en nationell strategi för halvledare kan se ut i Sverige. Lars-Erik Wernersson, professor i nanoelektronik vid Lunds universitet, var en av paneldeltagarna och berättar att samtliga på scenen är rörande överens om behovet av en satsning i Sverige – och kommer nu samlas kring det runda bordet för att ta itu med frågan.

Lars-Erik (t.h. på bilden) är hemkommen från Almedalen efter gårdagens seminarium, ”chip in – helhjärtat för halvledare”. På frågan vad man kom fram till berättar han om positiva tongångar från scenen.

Det finns en väldigt stor samsyn kring behovet av en satsning på halvledare i Sverige, och ett behov av en nationell strategi för hur man ska adressera detta och utnyttja möjligheterna som Chips Act erbjuder ur ett svenskt perspektiv, säger Lars-Erik till Evertiq och fortsätter:

Vi behöver samordna oss, för det finns möjligheter och behov, och Sverige har en bra position. Det handlar om att agera, helt enkelt.

I Evertiqs inför-artikel om programpunkten i Almedalen beskrevs seminariet som ”en del av ett initiativ att samla aktörer från akademi, näringsliv, institut och politik för att ta fram en gemensam svensk strategi i halvledarfrågan”.

Vad behöver var och en av de berörda partnerna göra?

Finansiering är givetvis en viktig komponent, och det finns en del tillgängligt i de svenska systemen som man titta på. Men det som krävs är att vi sätter oss ned och diskuterar för att faktiskt få fram en färdplan. Vi är rörande eniga om detta, och ett rent konkret resultat av seminariet är att vi nu kommer göra detta.

På frågan om man nu har fått med samtliga på tåget för att ta itu med frågan säger Lars-Erik att samtalen till en början involverar deltagarna som stod på scenen, och att de är en betydande representativ del av aktörerna.

Sedan behöver detta breddas för att ta in fler, men jag tror att man behöver börja i en mindre grupp.

Vad kan berörda inom branschen förvänta sig att dessa samtal mynnar ut i?

En viktig punkt för detta är att hitta var kontaktpunkten mot Europa är ur ett svenskt perspektiv. Var ska företagen som arbetar inom produktionen och design vända sig för att kunna få hjälp att hämta hem pengar som ligger i Bryssel, och hur kan vi koordinera detta på ett bra sätt. Vi måste komma fram till hur vi gör detta på bästa sätt, säger Lars-Erik, och tillägger:

Sedan måste vi identifiera styrkan och intresset både inom spetsforskningen och den kommersiella biten, det kommer ha störst genomslag på den europeiska marknaden. Att koppla svensk industri till forskning och lägger fram det till Bryssel.

Lars-Erik säger att man lyckades fylla hela rummet under seminariet, och att det dök upp ett antal intressanta frågor från åhörarna.

En intressant fråga som lyftes fram från åhörarna var behovet av teknologi för kapsling och vilka möjligheter vi har i Sverige kring detta. Mycket av det som står i Chips Act handlar om själva chipet och designen. Kapsling är en yttre, men en viktig del i processen när man bygger komponenter och system, men man ska nog titta på olika områden var för sig och komma fram till vad Sverige är bra på.

Finns det potential i Sverige inom kapsling på ett industriellt plan?

Svårt att svara på rakt upp och ner. Men det som är viktigt när man gör de här bitarna är att titta på forskningen och teknologierna i Sverige och var vi har de industriella behoven. Kan man hitta en matchning till detta tror jag att det finns goda möjligheter, säger Lars-Erik och tillägger:

Det pratas en del inom Chips Act om de mest avancerade noderna, men jag tror att Sverige kan komma med ett avgörande bidrag inom sin nisch, till exempel kombinationen av add-on teknologier och kisel-CMOS-teknologi.

Kommer ni att följa upp detta på liknande sätt som i Almedalen?

Vi hade ett tidigare under H22-mässan i Helsingborg, arrangerat av Mobile Heights, och Region Skåne har även hållit i ett. Det har funnits en del event, och det är troligt att vi kommer fortsätta med detta för att hålla i frågan. Vi ser ett behov, och vi ser möjligheter, avslutar Lars-Erik Wernersson. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2