Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Mycronic
Elektronikproduktion |

Mycronics omsättning och orderingång upp 20 procent

Det svenska produktionsutrustningsbolaget meddelar om relativt stabil orderingång och nettoomsättning i lokala valutor under andra kvartalet.

Orderingången uppgick till 1’203 (1’002) miljoner kronor, en ökning med 20 procent, lyder bolagets senaste rapport.

Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 1’273 (1’064) miljoner. Baserat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 10 procent

Orderingången och nettoomsättningen var relativt stabila i lokala valutor under andra kvartalet. Med stöd av positiva valutaeffekter och förvärv ökade båda med 20 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. High Flex, High Volume och Global Technologies uppvisade en ökad nettoomsättning, medan Pattern Generators nettoomsättning minskade, säger Anders Lindqvist, vd och koncernchef, i rapporten. 

Rörelseresultatet uppgick till 224 (241) miljoner och rörelsemarginalen var 18 (23) procent.

Minskningen jämfört med föregående år förklaras huvudsakligen av den tidigare kommunicerade förändringen av försäljningsmix i koncernen, där Pattern Generators andel av den totala nettoomsättningen minskar, men där även High Volume under andra kvartalet hade en mycket utmanande jämförelseperiod, fortsätter Lindqvist.

Styrelsens bedömning kvarstår att nettoomsättningen för 2022 kommer att vara i nivån 5 miljarder kronor baserat på valutakurser vid utgången av 2021.

Till följd av produktmixen i offentliggjorda order inom Pattern Generators med leverans 2022, förväntas koncernens rörelsemarginal vara strax över det långsiktiga finansiella målet på >15 procent.


Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons