Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Beijer Group
Elektronikproduktion |

Beijer Groups orderingång ökar kraftigt - ”beror inte på enstaka stororder”

Andra kvartalet kännetecknades enligt Beijer Group av ”fortsatt stark efterfrågan och positiv utveckling med ett nytt rekord för orderingången”.

Orderingången ökade till 667 miljoner kronor (514), skriver bolaget i sin senaste delårsrapport.

Uppgången beror inte på enstaka stororder, utan är bred och omfattar båda affärsenheterna och i princip samtliga segment och geografier. Det visar att tillväxtstrategin levererar: vi är väl positionerade inom attraktiva segment med god underliggande tillväxt, där vi dessutom visar att vi har förmågan att växa snabbare än marknaden, säger Jenny Sjödahl, vd och koncernchef för Beijer Group, i rapporten.

Koncernens nettoomsättning steg med 37 procent till 533 miljoner (390), rörelseresultatet förbättrades till 40,8 miljoner (9,8) och resultatet efter skatt ökade till 28,1 miljoner (1,9). Rörelsemarginalen uppgick till 14 procent.

Försäljningen ökade med 37 procent till 533 miljoner kronor (390) för perioden, vilket innebär att koncernen för första gången passerar en halv miljard i omsättning under ett enskilt kvartal. Vi har fortfarande en eftersläpning jämfört med orderingången, men börjar få upp farten även om störningar i leveranskedjorna påverkar oss. Beijer Electronics har hanterat de försörjningsmässiga utmaningarna väl och försäljningen nådde all-time-high på 314 miljoner kronor (184). Westermos försäljning, som bromsades av komponentbrist, uppgick till 219 miljoner kronor (206).

Vidare skriver Sjödahl att covid-19 har påverkat verksamheten även under det andra kvartalet i form av nedstängningar i Kina och fortsatta covidrelaterade restriktioner i Taiwan där Beijer Electronics produktionsenhet finns.

Trots detta har vi lyckats väl med att serva kunderna och begränsa påverkan på vår affär, fortsätter vd:n.

Rysslands invasionskrig i Ukraina uppges ha haft begränsad påverkan på koncernen, där bolaget i dagsläget inte ser signifikanta effekter av kriget på sina komponentleveranser.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2