Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Sanmina
Elektronikproduktion |

Sanmina: Närhet till produktion på hemmaplan värderas högre

Vi har lämnat ett 2021 kantat av utmaningar bakom oss. Men hur har bolagen inom den svenska elektronikindustrin hanterat det första halvåret 2022? Hos Sanmina i Örnsköldsvik har efterfrågan varit stark under perioden, och man ser ut att gå en bra höst till mötes.

Hur har det första halvåret behandlat er verksamhet?

Vi har haft en fortsatt stark efterfrågan både på våra designtjänster och i produktionen. Det märks tydligt att många företag nu värderar närhet till produktionen på hemmaplan högre än tidigare. De utmaningar vi sett med covid-relaterade nedstängningar, reserestriktioner, skenande fraktpriser och annat strul har inte gått obemärkt förbi. Det kostar att underhålla en komplex leveranskedja långt bort, vilket förstås gynnar de företag som fortsatt kan erbjuda produktion i Sverige, säger Tord Berggren, vd för Sanmina i Sverige, till Evertiq per mejl. 

Vilken specifik händelse skulle ni säga har haft störst påverkan på er verksamhet under perioden?

Jag skulle inte vilja säga att någon specifik händelse påverkat oss utöver det fortsatt allmänt besvärliga marknadsläget på komponentsidan med långa ledtider och höga materialpriser. Liksom alla andra, drabbas förstås vi också av de höga transportkostnader som råder just nu. Vi upplever inte att läget försämrats ytterligare, utan det har ändå varit rätt stabilt under senaste året, för vår del. Vi har ansträngt oss för att arbeta nära både kunder och leverantörer för att kunna leverera så mycket som möjligt, trots den rådande marknadssituationen. Vår inköpsorganisation har jobbat hårt och även om jag alltid skulle vilja leverera mer, tror jag att vi lyckats bättre än de flesta med att leverera till våra kunder, berättar Tord. 

Hur ser utsikterna ut för verksamheten när vi kliver in i den andra halvan av året?

Det ser ut att bli en bra höst, med fortsatt hög efterfrågan från befintliga kunder samt en del nya projekt. Vi ser speciellt en hög efterfrågan på de konstruktionstjänster där vi hjälper våra kunder med design, för att få en produkt som är lämpad för produktion i högre volymer. De flesta av våra kunder inom medicinteknik har återhämtat sig bra efter den första corona-chocken och går nu som tåget. Försvar är ett annat av våra marknadsområden, och oroligheterna i omvärlden påverkar förstås försvarsindustrins efterfrågan just nu. På industrisidan ser vi inte heller någon avmattning i dagsläget, men vi behöver nog komma en bit in i hösten för att kunna avgöra hur den höga inflationen och högre räntorna påverkar i den sektorn.Vad gäller det utmanande materialläget ser det ut att hålla i sig åtminstone året ut, avslutar Tord Berggren. 


Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons