Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fingerprint Cards via Youtube
Komponenter |

Fingerprint minskar personalstyrkan globalt med 10 procent

Omfattande covid-19-relaterade restriktioner i Kina under större delen av det andra kvartalet har haft en betydande negativ inverkan på Fingerprints försäljning gentemot mobilsegmentet i Kina, meddelar bolaget.

Det svenska biometriföretaget redovisar kvartalsintäkter på 228,1 miljoner kronor, en minskning jämfört med 290,2 miljoner under samma period föregående år. 

EBITDA minskade till 6,5 miljoner (9,4). Rörelseresultatet förbättrades till -12,2 miljoner (-24). Bruttomarginalen stärktes till 31,1 procent (27,7). 

Bolaget skriver att "covid-19-relaterade restriktioner i Kina hade en betydande negativ inverkan på Fingerprints försäljning, samtidigt som bruttomarginalen stärktes med anledning av ökad försäljning inom PC och Access". 

Nedstängningarna i Kina har lett till kraftigt minskad försäljning av smartphones i landet, vilket har gjort att mobiltillverkarna har dragit ner sina beställningar av fingeravtryckssensorer till ett minimum, samtidigt som de har reducerat sina lager. Enligt China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) minskade leveranserna av mobiltelefoner i Kina under de första fem månaderna i år med hela 27 procent jämfört med motsvarande period 2021. Om vi tittar på helåret 2022, så förväntar sig Gartner att mobiltelefonleveranserna i Kina minskar med omkring 18 procent, Christian Fredrikson, vd och koncernchef, i delårsrapporten. 

Minskar personalstyrkan globalt 

Mot bakgrund av nedstängningarna i Kina vidtar bolaget ett antal åtgärder för att anpassa våra kostnader, fortsätter Fredrikson. 

Detta kommer dessvärre även att innebära personalneddragningar inom vissa områden. Vi minskar personalstyrkan globalt med cirka 10 procent, samtidigt som vi skjuter vissa projekt på framtiden och reducerar våra övriga kostnader. Samtliga våra tillväxtorienterade projekt fortlöper dock enligt plan. Sammantaget kommer dessa åtgärder att minska våra rörelsekostnader med cirka 80 Mkr, motsvarande cirka 20 procent av kostnadsmassan, på löpande årsbasis, med full effekt från och med det fjärde kvartalet 2022. Dessa kostnadsanpassningar är nödvändiga för att möta nedgången på den kinesiska mobilmarknaden, skriver vd:n och koncernchefen. 


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1