Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hectronic
Embedded |

Hectronics omsättning och orderingång växer kraftigt

Vi har lämnat ett 2021 kantat av utmaningar bakom oss. Men hur har bolagen inom den svenska elektronikindustrin hanterat det första halvåret 2022? Hos Hectronic har omsättningen och orderingången - trots komponentproblematik - vuxit med åtskilliga procent.

Hur har det första halvåret behandlat er verksamhet?

Bra resultat och mycket arbete för att hålla leveranserna i gång. Trots ett år med ständiga problem med att få tag på komponenter så lyckas vi växa omsättningen med cirka 15 procent och orderingången med cirka 50 procent jämfört med föregående år. Efter covid-toppen i januari/februari så har vi också kommit i gång med mer kundbesök och en återgång till att allt fler är allt mer på vårt kontor i Uppsala. Då vi flyttade till större lokaler mitt under pandemin så har vi äntligen kunnat färdigställa våra nya lokaler med bland annat större labbyta och EMC-kammare för att kunna öka mängden projekt och vilken service vi kan erbjuda kunderna. Vi har även vunnit flera nya affärer. Jag upplever en positiv stämning med en längtan efter en återgång till det normala hos både personal och kunder. Behovet av datorlösningar för inbyggda system är fortsatt starkt, säger Stefan Löf, Managing Director på Hectronic, till Evertiq per mejl. 

Vilken specifik händelse skulle ni säga har haft störst påverkan på er verksamhet under perioden?

Om man kan räkna den generella komponentbristen som en specifik händelse så är det tveklöst den. Den påverkar hela verksamheten – sälj har mängder med kundkontakter för att uppdatera om leveransläget och ta beslut om alternativa lösningar. Inköp har att hantera komponentledtider på i vissa fall längre tid än ett år. Det leder till att vi måste agera på den så kallade spotmarknaden för att leverera i tid, och utveckling har lagt massor med energi på att utvärdera alternativa tekniska lösningar för att klara leveranserna trots att vi inte får tag på önskade komponenter. Allt detta ska dessutom åstadkommas snabbt utan att äventyra produktkvaliteten. Den marknadssituation vi haft har inte liknat något jag upplevt under mina trettio år i branschen. Det har varit en tuff tid för alla, såväl för kunder som underleverantörer, berättar Stefan. 

Hur ser utsikterna ut för verksamheten när vi kliver in i den andra halvan av året?

Det ser väldigt bra ut av flera skäl. För det första har vi redan en fantastisk orderstock som går långt in i 2023 och orderingången under 2022 är hittills fortsatt god. Det känns också som att den problematiska situationen avseende tillgången på komponenter och covid i Asien sakta men säkert förbättras, vilket borgar för ökade leveranser. För det andra har vi flera nya kundprojekt som vi fått förtroendet att utveckla, som kommer att färdigställas. Det är allt från nya bärarkort med Q7-moduler, till kompletta system med mekanik för både medicinska och fordonsapplikationer. Jag ser också fram emot att vi kommer att kunna resa mer till våra internationella kunder och leverantörer. Sammanfattningsvis så räknar jag med fortsatt tillväxt och utmaningen blir att få de nyrekryteringar av personal som vi vill göra på plats, avslutar Stefan Löf. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-1
Annons
Annons