Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Midsummer
Elektronikproduktion |

Midsummer: Positiva känslor i både Sverige och Italien

Vi har lämnat ett 2021 kantat av utmaningar bakom oss. Men hur har bolagen inom den svenska elektronikindustrin hanterat det första halvåret 2022?

Hur har det första halvåret behandlat er verksamhet?

Efterfrågan är fortsatt mycket stor på våra solcellstak. Orderingången för solcellstak ökade med 31 procent för det första halvåret jämfört med samma period året innan. Vi får positiv feedback från nöjda kunder och ett fortsatt stort antal förfrågningar och ordrar, bl a för ett stort egnahemprojekt i Lund som markerar vår inbrytning på marknaden för flerfamiljshus. Vi har förbättrat vår installationsorganisation och även rekryterat nya medarbetare inom bland annat ledningen. Parallellt fortsätter färdigställandet av vår megafabrik i italienska Bari med bl a leveranser av DUO-maskiner för tillverkning av tunnfilmssolceller dit. Vi har slutit flera stora ramavtal med italienska takföretag som redan nu säkrar en del av produktionen därifrån. Så det känns mycket positivt i såväl Sverige som Italien., säger Peter Karaszi, kommunikationschef på Midsummer, till Evertiq per mejl. 

Vilken specifik händelse skulle ni säga har haft störst påverkan på er verksamhet under perioden?

På makroplanet är det väl Rysslands invasion av Ukraina som på ett brutalt sätt blottat nödvändigheten att ha en säker oberoende elförsörjning, såväl privat som nationellt. Det handlar inte längre enbart om lägre elkostnader utan även om säker tillgång på elektricitet. Parallellt med detta har EU lagt stora genomgripande förslag om stora satsningar på solenergi som kommer att gynna oss. På företagsnivå skulle jag väl säga den positiva utvecklingen i Italien, där vi under årets första månader slutit ett stort ramavtal med en italiensk takaktör. Det är det tredje stora ramavtalet med tak- och byggaktörer i Italien och det här tror vi är en bra modell även för vår expansion i resten av Europa (även Sverige). Kapaciteten vid den italienska fabriken blir många gånger större än befintlig kapacitet i Järfälla så det är oerhört viktigt att projektet fortlöper enligt plan, berättar Peter. 

Hur ser utsikterna ut för verksamheten när vi kliver in i den andra halvan av året?

Vi förväntar oss ett fortsatt stort intresse för våra solcellstak och gör vårt bästa för att hinna med att producera så mycket som efterfrågas. Solenergi är hett och marknaden växer snabbt. Vi siktar på att bli en stor europeisk aktör inom solcellstak och på att förverkliga vår vision om att bygga än fler megafabriker för produktion av solceller än den vi färdigställer i Italien, avslutar Peter Karaszi. 


Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons