Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hanza
Elektronikproduktion |

Hanza: "En konstant form av brandsläckningsläge"

Vi har lämnat ett 2021 kantat av utmaningar bakom oss. Men hur har bolagen inom den svenska elektronikindustrin hanterat det första halvåret 2022? Hos Hanza berättar man en form av konstant brandsläckningsläge, men att man har dragit lärdomar av de senaste årens utmaningar i form av ökad flexibilitet.

Hur har det första halvåret behandlat er verksamhet?

Efter vad vi hade hoppats skulle innebära en förbättring i leveranskedjorna med en avtagande pandemi runt knuten, lamslog Rysslands invasion av Ukraina leveranskedjorna på nytt med prisökningar och fortsatta brister på enskilda komponenter och material. Utmaningarna vi sett under våren, och egentligen de senaste 2,5 åren, har självklart belastat organisationen och en konstant form av brandsläckningsläge har infunnit sig. Men lärdomen är helt klart av det positiva slaget -- vi har blivit mer flexibla och kan ställa om snabbare, och den beskrivningen tror jag att de flesta företag känner igen sig i. Vi ser en tydlig trend i att många har valt att flytta hem sin produktion, och minst lika många funderar på att göra det. Det betyder att vi ser en större tillströmning av nya förfrågningar och nya kunder, säger Veronica Svensson, Sales Director, Scandinavia, till Evertiq per mejl.

Vilken specifik händelse skulle ni säga har haft störst påverkan på er verksamhet under perioden?

Det är ofrånkomligt att inte nämna invasionen av Ukraina som den signifikant största händelsen. För vår del har den främst resulterat i prisökningar av material och fortsatta brister på elektronikkomponenter. Väldigt få av våra kunder har haft en marknad i Ryssland, vilket gjort att vi inte påverkats av tapp i försäljning på grund av att kunder valt att stänga ner sina verksamheter eller avsluta sin försäljning till Ryssland, berättar Veronica.

Hur ser utsikterna ut för verksamheten när vi kliver in i den andra halvan av året?

Indikationer och undersökningar pekar mot en fortsatt stark efterfrågan även om man så klart har med sig risken i ökat ränteläge, inflation i prisbilden och till följd reducerad konsumtion. Vi är nog alla överens om att behovet bör minska över tid, men den stora frågan är hur drastisk inbromsningen kommer att bli och när den kommer att ske. Under andra halvåret ser vi dock inga minskade behov, så för oss gäller det att fortsatt kunna möta en hög och ökande efterfrågan men samtidigt vara förberedda på en nedgång i marknaden, avslutar Veronica Svensson. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-1
Annons
Annons