Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Prevas
Embedded |

Prevas gick starkt under andra kvartalet

Bolaget redovisar ökningar på samtliga poster i sin senaste delårsrapport, i vilken det även framgår att över 60 personer har adderats till verksamheten.

Prevas delårsrapport för andra kvartalet visar ökningar på samtliga poster. Nettoomsättningen steg till 335,3 miljoner kronor (313,2), EBIT till 33,6 miljoner och EBIT-marginalen till tio procent (9,2).

Resultatet efter skatt klättrade till 28,7 miljoner, jämfört med 17,5 miljoner kronor under samma period föregående år.

Sett över tid har omsättning och vinst ökat stadigt och starkt. Även detta kvartal så gjorde vi framsteg på alla punkter och levererade en marginal över det långsiktiga målet. Vinstökningen om 17 procent är mer än det dubbla mot omsättningsökningen på cirka sju procent. Omsättningen justerat för Tritech Solutions AB som ingick i Evotech-förvärvet men avyttrades samma år, ökade med cirka tolv procent. Den aspekten klingar av under tredje kvartalet då bolaget avskildes 1 augusti 2021, skriver vd, Johan Strid, i delårsrapporten.

Vidare framgår det att bolaget blev 62 fler medarbetare under perioden.

En tredjedel av dessa kom via organisk tillväxt och två tredjedelar från våra två nya verksamheter som gått in i Prevas. Totalt sett har vi ökat med 87 medarbetare under halvåret, motsvarande en ökning om 11,5 procent, berättar Johan Strid.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1