Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Enics
Elektronikproduktion |

Enics: Hög orderingång inom stort sett alla kundbranscher

Vi har lämnat ett 2021 kantat av utmaningar bakom oss. Men hur har bolagen inom den svenska elektronikindustrin hanterat det första halvåret 2022? Hos Enics har utmaningarna på komponentsidan varit närvarande, samtidigt som orderingången varit hög inom i stort sett samtliga kundbranscher.

Hur har det första halvåret behandlat er verksamhet?

Den höga orderingången fortsätter för Enics och det gäller såväl för hela koncernen som enheten i Västerås. Detta gäller inom stort sett alla branscher som våra kunder finns inom. Efterfrågan är hög både för produkter som vi har producerat under flera år men även för nya projekt som nyligen har gått i produktion. Samtidigt fortsätter utmaningarna på komponentsidan och vi arbetar hela tiden med att finna lösningar på brister tillsammans med våra kunder, säger Thomas Larsson, försäljningsansvarig för Enics i Västerås, till Evertiq per mejl.

Vilken specifik händelse skulle ni säga har haft störst påverkan på er verksamhet under perioden?

Nedstängningar i Kina som en följd av Covid-19 har medfört längre transporttider för vissa komponenter. Det medför i sin tur att vi ibland har behövt planera om kundorder med kort varsel, berättar Thomas.

Hur ser utsikterna ut för verksamheten när vi kliver in i den andra halvan av året?

Vi ser en fortsatt hög efterfrågan men vi ser också att bristen på vissa komponenter kommer att följa oss under resten av året. Samtidigt finns det en ökad osäkerhet inför framtiden. En väsentligt högre inflation på bara några månader är något vi inte har sett på många år. Vi ser inga tecken på minskad efterfrågan än så länge, säger Thomas.

Informationen från Enics inkom till Evertiq innan samgåendet mellan den danska kontraktstillverkaren GPV och Enics, som offentliggjordes den 22 juni.

Thomas säger till Evertiq att man är i ett läge där man inte kan säga mer än vad som står i pressreleasen. GPV och Enics, menar han, fortsätter som separata bolag tills konkurrensmyndigheternas process är över, som beräknas pågå till september/oktober.

”Detta har alla förutsättningar för att bli en bra integration. Enics och GPV kompletterar varandra på ett unikt sätt,” kommenterar Thomas. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons