Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Saab
Elektronikproduktion |

Saab ökar orderingången med 76 procent

Saab redovisar en orderingång för andra kvartalet på 17’363 miljoner kronor, en tydlig ökning jämfört med 9’875 miljoner från samma period föregående år.

Försäljningsintäkter var i linje med samma period föregående år och uppgick till 10’171 miljoner (10’131).

EBITDA uppgick till 1’255 miljoner (1 196) med en marginal på 12,3 procent (11,8).

Rörelseresultatet ökade tre procent och uppgick till 738 miljoner (715), motsvarande en rörelsemarginal på 7,3 procent (7,1).

Periodens resultat uppgick till 433 miljoner (514) och påverkades enligt bolaget av ”orealiserade negativa marknadsvärdesförändringar på kortfristiga placeringar”.

I det andra kvartalet ökade Saabs orderingång med 76 procent, drivet av både stora och medelstora ordrar. En viktig order under kvartalet var Sveriges beställning av två GlobalEye-flygplan. Det kommer ge Sverige en flygburen spanings- och ledningsförmåga i världsklass. Vi erhöll även flera beställningar på Carl-Gustaf från såväl Sverige som kunder internationellt samt tecknade kontrakt med Sverige för uppgradering av Gripen C/D, säger Saabs vd, Micael Johansson, i delårsrapporten. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons