Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Combitech
Teknik |

Combitech: stabilt orderläge och hög efterfrågan

Konsultpartnern Combitech vittnar i sin senaste rapport om en stark marknad med fortsatt tillväxt och hög efterfrågan.

Orderingången första halvåret var 1’683 miljoner kronor, en minskning med två procent jämfört med första halvåret 2021 (1’725).

Försäljningsintäkterna uppgick till 1’661 miljoner, en ökning med fyra procent jämfört med samma period 2021 (1’591).

EBIT var 136 miljoner, en minskning med 16 procent jämfört med föregående år (162). Rörelsemarginalen uppgick till 8,2 procent, jämfört med 10,2 procent 2021. Det lägre rörelseresultatet, menar bolaget, förklaras av en förändring i mixen av sålda tjänster samt högre kostnader.

Det operativa kassaflödet för halvåret uppgick till 20 miljoner, jämfört med 161 miljoner första halvåret 2021. Minskningen förklaras enligt bolaget av det minskade rörelseresultatet, men främst en koncernintern omorganisation som fick en negativ kassaflödespåverkan på Combitech 2022.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-12 09:18 V22.4.54-2