Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Syntronic (montage)
Elektronikproduktion |

Syntronic: Fortsatt ökad efterfrågan efter rekordår

Vi har lämnat ett 2021 kantat av utmaningar bakom oss. Men hur har bolagen inom den svenska elektronikindustrin hanterat det första halvåret 2022? Hos Syntronic har efterfrågan ökat under första halvåret - bland annat på bolagets så kallade one-stop-shop-modell.

Hur har det första halvåret behandlat er verksamhet?

Vår tekniska höjd och våra starka relationer med världsledande kunder gjorde det möjligt att stänga bokslutet i april med en tillväxt på 35 procent globalt – ett rekordår för oss. Efterfrågan på våra tjänster fortsatte att öka under det första halvåret, särskilt inom telekom och fordonsindustrin. Vi upplevde också ett ökat intresse för vår one-stop-shop model, vilket innebär att många teknikintensiva företag samarbetar med oss under hela produktlivscykeln, från R&D till produktions- och eftermarknadsstadierna. Vidare är vi stolta över att ha kunnat skapa fler arbetstillfällen i Sverige och världen. I år kan vi fira att Syntronic nu består av en mångfald av cirka 1'600 personer med olika expertområden, bakgrunder och erfarenheter, säger Björn Jansson, vd för Syntronic Group, till Evertiq per mejl. 

Vilken specifik händelse skulle ni säga har haft störst påverkan på er verksamhet under perioden?

Under perioden invigde vi bland annat vårt nya forsknings- och utvecklingscenter i Toronto och vårt nya eftermarknadscenter i Dubai. Händelserna är viktiga milstolpar, eftersom vår förmåga att snabbt etablera oss på de platser där våra samarbetspartners önskar att vi ska vara är en av våra styrkor. Genom att etablera oss i våra samarbetspartners direkta närområden, samtidigt som de har tillgång till vår fulla globala expertis, bidrar vi till våra kunders effektivitet och möjliggör hållbara förhållningssätt. Det är också positivt att våra etableringar världen över vilar på en stark, inkluderande och uppskattad värdegrund, berättar Björn. 

Hur ser utsikterna ut för verksamheten när vi kliver in i den andra halvan av året?

Vi ser framemot att möta den fortsatt starka efterfrågan på våra tjänster i samtliga världsdelar där vi är närvarande. Vår vision om att fortsätta att vara kunskapsledande inom våra expertområden är kontinuerligt stark. Innovation, utveckling och affärssamarbete över gränserna är viktiga byggstenar i arbetet mot att forma hållbara samhällen. Som ett globalt företag i innovationens framkant ska vi fortsätta att verka som en positiv kraft som bidrar till framsteg och utveckling. Innovation är synonymt med progression – idag mer än någonsin, avslutar Björn Jansson. 


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2