Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Electrolux Professional
Elektronikproduktion |

Positivt Q2 för Electrolux Pro – ”stark försäljningstillväxt”

”Det andra kvartalet var det femte kvartalet i rad med stark försäljningstillväxt, vilket understryker besöksnäringens starka återhämtning,” säger Electrolux Professionals vd och koncernchef, Alberto Zanata.

Nettoomsättningen ökade med 39,5 procent till 2’731 miljoner kronor (1’958), skriver bolaget i delårsrapporten.

Försäljningen under kvartalet ökade organiskt med 15,1% jämfört med föregående år och växte med totalt 39,5%, inklusive det nyligen förvärvade Unified Brands verksamhet, samt en positiv effekt från valuta. Försäljningen var stark i alla regioner, särskilt i Amerika, berättar Alberto Zanata.

EBITA uppgick till 233 miljoner (197), motsvarande en marginal om 8,5 procent (10,1). EBITA exklusive jämförelsestörande poster om –35 miljoner relaterade till avyttring av den ryska verksamheten uppgick till 268 miljoner (197), motsvarande en marginal om 9,8 procent (10,1).

Rörelseresultatet uppgick till 196 miljoner (181), motsvarande en marginal om 7,2 procent (9,2). Periodens resultat uppgick till 132 miljoner (168).

Försäljningen inom Storkök och dryck var stark med en organisk tillväxt på 22,9 procent, och en EBITA-marginal, exklusive jämförelsestörande poster, på 10,8 procent (9,1).

Försäljningen inom Tvätt ökade organiskt med bara 2,2 procent, trots den fortsatt starka efterfrågan från kunderna och den höga orderstocken. Komponentbrist, särskilt kretskort från Kina, har orsakat lägre leveranser och därmed genererat en negativ resultatpåverkan. EBITA-marginalen, exklusive jämförelsestörande poster, för Tvätt var 12,9 procent (15,6), säger Zanata, och fortsätter:

Vad som är positivt är att komponentsituationen förbättrades mot slutet av kvartalet och försäljning flyttas till det tredje kvartalet.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2