Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© AQ Group (används i illustrativt syfte)
Elektronikproduktion |

AQ Group om Q2: ”Stark efterfrågan, men låg marginal”

Industribolaget AQ Groups omsättning ökade med 26,4 procent under andra kvartalet, medan rörelseresultatet minskade med 9,3 procent.

Enligt bolagets vd och koncernchef, James Ahrgren har bolaget historiskt ”aldrig haft en sådan bra tillväxt som nu”.

Vårt mål är att växa 15% per år och vi ligger långt över målet, skriver Ahrgren i rapporten.

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1’721 miljoner kronor (1’361), en ökning med 26,4 procent.

Bolaget redovisar minskat rörelseresultat, resultat efter finansnetto, resultatmarginal och kassaflöde.

Resultatmarginalen i kvartalet uppgick till 6,3 procent. Det är långt från vårt mål på 8 procent. Det är svagt. Det är tydligt att vi har för låga priser till vissa av våra kunder. Vi arbetar fortsatt hårt med justera priser på grund av ändrade kostnader för både material och tjänster liksom förväntade kostnadsstegringar för exempelvis energi och transporter. Vi har sedan april extra uppföljning med ett antal av våra bolag för att öka takten med införandet av nya priser. Det är framförallt gentemot fordonskunder som vi inte lyckats få kompensation fullt ut för ökade kostnader. Vi tappar även i produktivitet eftersom vi har ökade volymer som medfört att vi rekryterat många nya medarbetare på kort tid. Det påverkar vår marginal negativt, kommenterar Ahrgren.

Åtgärdsprogram genomförs

Enligt vd arbetar man ”mer intensivt med ett antal bolag i koncernen då de levererar för dåliga resultat”.

Just nu är det vårt bolag i Mexico och våra två transformatorbolag i Kina. Åtgärdsprogram genomförs just nu. Framförallt har vi fortsatt stora utmaningar i Mexico där de åtgärder vi genomfört inte biter än medan jag är mer hoppfull att vi snabbare ska nå goda resultat i Kina, fortsätter Ahrgren i kommentaren.

Bolaget skriver att man har haft problem med materialbrister i flera fabriker, men att situationen har lättat en aning.

Det ser nu något bättre ut inom vårt affärsområde kablage medan det fortfarande är svårt att få leveranser inom våra affärsområden elskåp och systemprodukter, skriver vd.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons