Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© fingerprint
Komponenter |

Fingerprint: Risknivån minskar när vi får fler ben at stå på

Vi har lämnat ett 2021 kantat av utmaningar bakom oss. Men hur har bolagen inom den svenska elektronikindustrin hanterat det första halvåret 2022? Svenska Fingerprint påverkades, precis som alla andra, av nedstängningarna i Kina och bolagets försäljning mot mobilsegmentet tog sig en smäll – men samtidigt öppnades dörrar utanför mobiltelefonin.

Hur har det första halvåret behandlat er verksamhet?

Det första halvåret präglades av omfattande covid-19-relaterade nedstängningar i Kina. Restriktionerna infördes precis i slutet av det första kvartalet, och medförde störningar i våra logistikkedjor med förseningar av varuleveranser som följd. I det andra kvartalet ledde nedstängningarna i Kina till kraftigt minskad försäljning av smartphones i landet, vilket påverkade vår försäljning gentemot mobilsegmentet i Kina, berättar Christian Fredrikson, vd för Fingerprint Cards, för Evertiq via mejl. 

Samtidigt ökade vår omsättning inom applikationsområden utanför mobiltelefonin, och vi förväntar oss att denna andel kommer att fortsätta öka snabbt under detta och nästa år. Detta kommer att driva tillväxt samtidigt som vår risknivå minskar när vi får fler ben att stå på.

Vilken specifik händelse skulle ni säga har haft störst påverkan på er verksamhet under perioden?

Fingerprints, liksom andra bolag i ekosystemet, påverkades i betydande omfattning av de långtgående covid-19-relaterade nedstängningarna i Kina under Q2, som har lett till kraftigt minskad försäljning av smartphones i landet. Vi genomför kostnadsanpassningar för att möta nedgången på mobilmarknaden. Samtidigt fortsätter vi vårt arbete för att stärka vår marknadsposition och driva tillväxt, både inom vår kärnverksamhet i mobilbranschen och inom nya områden som PC, Access och betalningar, förklarar Christian.

Hur ser utsikterna ut för verksamheten när vi kliver in i den andra halvan av året?

Den inbromsning på mobilmarknaden som vi såg i Kina under det andra kvartalet var mycket kraftig, och har påverkat såväl mobiltillverkare som deras komponentleverantörer klart negativt, med en nedgång på mobilmarknaden och med lageruppbyggnad i hela ekosystemet. Läget är fortsatt osäkert, även om vi bedömer att effekten är temporär och att situationen gradvis kommer att normaliseras. Samtidigt är Fingerprints långsiktiga mål oförändrade och vi fokuserar på att driva innovation och fortsätter att diversifiera våra intäktsströmmar till nya områden med högre marginaler. Samtidigt ska vi stärka vårt erbjudande inom kärnverksamheten Mobile, och fortsätta driva kostnadseffektivitet, avslutar Christian Fredrikson.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1