Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Mycronic
Elektronikproduktion |

Mycronic: En notering skulle stärka Axxons position

Vi har lämnat ett 2021 kantat av utmaningar bakom oss. Men hur har bolagen inom den svenska elektronikindustrin hanterat det första halvåret 2022? Hos Mycronic har en potentiell notering av Axxon haft mycket fokus – något som skulle underlätta för bolaget att nå sin fulla potential.

Hur har det första halvåret behandlat er verksamhet?

Vi har haft en fortsatt stark orderingång, som under första halvåret ökade med 30 procent jämfört med motsvarande period föregående år, vilket känns bra i rådande läge, berättar Sven Chetkovich, Director Investor Relations hos Mycronic, för Evertiq via mejl. 

Vilken specifik händelse skulle ni säga har haft störst påverkan på er verksamhet under perioden?

Den största enskilda händelsen skulle jag säga var när vi i juni beslutade att utvärdera möjligheten att börsnotera Axxon, kärnan i division High Volume, på STAR-marknaden på Shanghaibörsen och upplåta en minoritet av aktierna till handel. Axxon har utvecklats mycket framgångsrikt sedan Mycronics förvärv 2016. En årlig nettoomsättningstillväxt på 39 procent, med god lönsamhet, har fört Axxon till en marknadsledande position inom dispensering för elektronikindustrin. En notering skulle stärka Axxons varumärke och position som världsledare inom elektronikdispensering och underlätta för bolaget att nå sin fulla potential. Om det är genomförbart, skulle börsnoteringen kunna ske under 2024, säger Sven Chetkovich.

Hur ser utsikterna ut för verksamheten när vi kliver in i den andra halvan av året?

I början av året gjorde vi bedömningen att nettoomsättningen för 2022 kommer att vara i nivån 5 miljarder kronor baserat på  valutakurserna vid utgången av 2021. Till följd av produktmixen i offentliggjorda order inom division Pattern Generators med leverans 2022, förväntades koncernens rörelsemarginal vara strax över det långsiktiga finansiella målet på >15 procent. Denna bedömning kvarstår oförändrad, avslutar Sven Chetkovich.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons