Annons
Annons
Annons
Annons
© JonDeTech
Komponenter |

Positiva framsteg under JonDeTechs andra kvartal

Andra kvartalet innebar många positiva framsteg för JonDeTech. Fyra större händelser tog plats under kvartalet och Transformationen av JonDeTech – från en forskningsdriven verksamhet till kommersiellt bolag – fortskrider enligt plan.

Bolaget färdigställde bland annat  outsourcingen av pilotlinan för JonDetechs nanoteknologi-baserade IR-sensor JIRS30. De första intäkterna genererades av det nya marknadserbjudandet inom tjänster och mjukvarukomponenter, och JonDeTech säkrade leveranskapacitet av det nya kiselbaserade sensorelementet JIRS10 från en europeisk tillverkare. Slutligen etablerades ett samarbetsavtal med Kungliga Tekniska Högskolan, något som beskrivs som en viktig milstolpe för breddning av bolaget kunskapsbas inom nanoteknologi.

Om vi tittar på siffrorna så uppgick nettoomsättningen för kvartalet till TSEK 158,000 kronor. Resultatet efter skatt uppgick till -13, 05 miljoner kronor, jämfört med -8,2 miljoner kronor under samma period i fjol.

– Vi kan med glädje tillkännage den första betalande kunden som ett resultat av vår nya strategi att produktifiera vår unika sensorkunskap i form av mjukvara och värdehöjande tjänster. I det här fallet är kunden ett taiwanesiskt modulhus hos vilken vi implementerar processer för test och kalibrering av sensorer för temperaturmätning som ska användas i situationer som ställer höga krav på mätnoggrannhet. Vi är också försiktigt positiva vad gäller möjligheten till framtida merförsäljning till samma kund, säger vd Dean Tosic, i kvartalsrapporten.

Tosic fortsätter och berättar att man under andra kvartalet tecknade avtal med en kontraktstillverkare vilket innebär att bolaget redan nu kan garantera volymleveranser av JIRS10.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1