Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NCAB
Mönsterkort |

NCAB: Kreativa lösningar krävs för att möta förändrade förutsättningar

Vi har lämnat ett 2021 kantat av utmaningar bakom oss. Men hur har bolagen inom den svenska elektronikindustrin hanterat det första halvåret 2022? Hos NCAB har bristen på komponenter påverkat kundernas produktionstakt och produktionsvolymer, men detta till trots har bolaget sett en genomgående stabil orderingång.

Hur har det första halvåret behandlat er verksamhet i segmentet Nordic?

– NCAB Group i Norden har under det första halvåret sett omsättningsökningar på bred front i alla länder, i synnerhet Norge och Danmark. Genom förvärvet av Elmatica i Norge har vi även fått ett bra tillskott till segmentet. Bristen på komponenter har påverkat, och påverkar fortsatt, våra kunders produktionstakt och produktionsvolymer, med viss ryckighet, beroende på hur tillgången på specifika komponenter ser ut för stunden. Detta till trots har vi sett en genomgående stabil orderingång, med positiv book-to-bill, säger Rikard Wallin, Vice President Nordic, till Evertiq via mail.

Vilken specifik händelse skulle ni säga har haft störst påverkan på er verksamhet under perioden?

– Rysslands krig i Ukraina har såklart varit den enskilda händelse som påverkat världsmarknaden mest. Sett till vår lokala verksamhet i Norden har påverkan dock varit ytterst begränsad, säger Rikard och fortsätter.

– Större påverkan har vi i stället sett med anledning av nya covid-19-utbrott och restriktioner på flera platser i Kina. Produktionen hos våra kinesiska fabrikspartners har överlag löpt på bra, det har däremot varit påverkan inom logistik och i synnerhet frakter. Kreativa lösningar har krävts för att möta kontinuerligt förändrade förutsättningar, och vi har gjort allt vi kunnat för att minimera kundpåverkan.

– Allra störst påverkan har komponentsituationen haft. Våra kunders produktion är ju helt beroende av att det finns full bestyckning på korten, vilket fortsatt varit mycket utmanande. Det råder stor variation hos kunderna kring hur mycket var och en påverkats, detta har även varierat kraftigt varje månad. När våra kunder inte får tag på komponenter blir det också svårare för dem att planera sina mönsterkortsinköp. Tack vare att vi har en mycket tät dialog med kunderna, kombinerat med vår fysiska närvaro i Kina och Taiwan, dessutom med våra starka partners i Europa, har vi kunnat hitta flexibla lösningar tillsammans.

Hur ser utsikterna ut för verksamheten när vi kliver in i den andra halvan av året?

– Som nämnts tidigare har vi en tät dialog med våra kunder, både för att förstå hur behoven ser ut framöver, och samtidigt informera om de förväntade förutsättningarna på mönsterkortsmarknaden. Vi ser en helt annan stabilitet än för ett år sedan inom mönsterkortsproduktion, samtidigt som vi vet att kan ske snabba förändringar. Den nordiska elektronikindustrin går fortsatt starkt och vi nås av information från komponentmarknaden att det mesta tyder på en lättnad under årets sista månader. Detta i kombination med en mer normaliserad mönsterkortproduktion indikerar att vi runt slutet av året skulle kunna vara tillbaka i en marknadsbild som mer liknar den som rådde innan pandemin. På marknaden ser vi också ett ökande tryck på hållbarhetsfrågor, att säkerställa hållbar produktion inom hela leverantörskedjan, avslutar Rikard Wallin.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1