Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Smart High Tech
Elektronikproduktion |

Smart High Tech redovisar förlust under kvartal två

Det svenska nanoteknikföretaget Smart High Tech redovisar minskad nettoomsättning och minus i rörelseresultatet för kvartal två. Samtidigt har verksamheten haft en aktiv period med anställningar och investeringar.

Nettoomsättningen för andra kvartalet minskade till 281 TSEK (2'355). Rörelseresultatet och resultatet efter skatt försämrades till -6'941 TSEK (185) respektive -6'827 TSEK (194). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4'706 TSEK (-2'059). 

Bolaget listar ett antal händelser som ägt rum under perioden. Det har anställts, startats ett nytt affärsområde, och investerats i grafentillverkning i Kina. Man har även erhållit finansiering och har fått sin produkt SHT GT tillförlitlighetsverifierad i en vetenskaplig studie. Smart High Techs vd, Thien Laubeck lämnade bolaget under perioden, och efterträddes av Lars Almhem. 

Almhem berättar att hårda covid-restriktioner i Kina har medfört att fabriken har varit stängd en stor del under våren då inte personalen haft möjlighet att resa till jobbet.

Detta till trots, kunde vi den 16 augusti annonsera en större serieleveransorder från en Shanghai-baserad industrirobotproducent som tecknat order om cirka 450'000 kronor som vårt dotterbolag ska producera, fortsätter Almhem.

Företaget har mottagit ett antal testorder efter periodens slut, bland annat från en amerikansk drönartillverkare. 

Som avslutning ger en blick framåt vid handen - att den mängd utestående testorders som inte är omnämnda, det stora intresset kring våra produkter och inte minst kundernas egna tester som visar att våra produkter presterar bättre än testade konkurrenter – ger mig stor tilltro till kraftig affärsutveckling de närmaste kvartalen, skriver Almhem i rapporten. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1