Annons
Annons
© Hexatronic
Elektronikproduktion |

Kraftig lönsamhetsökning hos Hexatronic

Det blev ett starkt kvartal för det svenska fibertekniksföretaget. Enligt den senaste kvartalsrapporten ökade lönsamheten med 174 procent, och ska "med råge" överstiga bolagets mål.

Enligt bolagets vd, Henrik Larsson Lyon förstärktes en stark inledning på året under andra kvartalet. 

Vi nådde en försäljningstillväxt om 112 procent, varav 60 procent organisk tillväxt, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Lönsamheten (EBITA) ökade 174 procent innebärande en marginal om 16,8 procent, vilket med råge överstiger vårt mål om minst 12 procent, säger vd:n i rapporten och förklarar:

Den förbättrade lönsamheten är framförallt en effekt av stark utveckling i USA och Storbritannien, en bra produktmix samt skaleffekter med ett högt kapacitetsutnyttjande i de flesta av våra fabriker. 

USA beskrivs som bolagets största marknad, där utvecklingen fortsatta med en tillväxt om 129 procent.

Tillväxten leds av vår dukt-försäljning samt vår försäljning av fiber-till-hemmet-system (FTTH). Efter kvartalets utgång tecknade vi ett omfattande avtal med Open Fiber USA avseende vårt FTTH-system, ytterligare ett tecken på att vårt FTTH-system är mycket uppskattat av våra kunder. Vår nya duktfabrik i Clinton, South Carolina, bedömer vi kommer starta produktion under det fjärde kvartalet innevarande år. Fabriken kommer innebära ett starkt bidrag till en fortsatt organisk försäljningsutveckling, berättar vd:n. 

Lyon berättar att försäljningen i Europa, exklusive Sverige, fortsätter även den att utvecklas starkt, framförallt tack vare en stark utveckling i Storbritannien och Tyskland. 

Försäljningen i regionen ökade med 122 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I Tyskland bidrar förvärvet av Rehaus telekomverksamhet starkt till den ökade försäljningen, och fortsätter:

Försäljningen i Sverige var mycket stark och ökade med 64 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det var framförallt en stark utveckling inom sjökabel som bidrog till tillväxten.

Försäljningen i Övriga världen växte med 115 procent. Bolaget hade vid kvartalets slut en orderbok som organiskt är 154 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-07-23 01:29 V22.5.13-2