Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Acuvi
Komponenter |

Acuvi: "Bra utveckling under första halvåret"

Uppsalaföretaget Acuvi, tidigare PiezoMotor, ökade sin omsättning under årets andra kvartal och vände samtidigt fjolårets ebitda-minus till plus.

Koncernens nettoomsättning under andra kvartalet ökade till 41,2 miljoner kronor (11,2). EBITDA, justerat för engångskostnader och valutakurseffekter, uppgick till 1,8 miljoner (-6,1).

Bolagets vd, Anders Kottenauer, berättar i rapporten att utvecklingen under det första halvåret har varit bra, med en total försäljningstillväxt på över 20 procent jämfört med samma period i fjol.

Under första halvåret har bolagen inom Acuvi erhållit ordrar inom bland annat nanokirurugi, litografi, mikroskopi och avancerad diagnostik. Vi har en mycket bra bredd och potential i kombination med lågt beroende av enskilda kunder, fortsätter Kottenauer i rapporten. 

Komponentsituationen och nedstängningar i Asien har haft en viss påverkan, framför allt under andra kvartalet, säger vd:n. 

Men vi har själva lyckats upprätthålla en bra leveranssäkerhet gentemot våra kunder. Vi ser en fortsatt bra aktivitetsnivå i marknaden, bland annat inom halvledarindustrin, och vi ser att våra kunder i Asien återigen är tillbaka på en bra aktivitetsnivå efter nedstängningarna. Detta i kombination med pågående förhandlingar kring större order inom flera av våra fokusmarknader gör att vi har fortsatt att investera i en bra leveranssäkerhet och lageruppbyggnad, skriver Kottenauer. 

Acuvis verksamhet bedrivs i dag i tre dotterbolag – PiezoMotor, Sensapex och TPA Motion. 

När det gäller integrationen av våra dotterbolag löper den enligt plan. Integrationen har gått snabbt och de bedömda synergierna har fallit väl ut. 

Den 30 juni hade koncernen 58 anställda. Enligt vd:n har bolaget fortsatt att expandera sin kommersiella organisation.

[..] vilket innefattar en förstärkning av produktledning, marknadsföring och ökad direktförsäljningskapacitet. Vi har även gjort om delar av vår FoU för att få bättre utväxling på den kompetens vi har inom respektive dotterbolag. Sammantaget har vi har kommit till avslut med ett antal viktiga rekryteringar av nyckelpersoner och jag är glad att se den höga kompetens som Acuvi lyckas attrahera.


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1