Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Tobii
Elektronikproduktion |

Virtual Reality en tillväxtmotor hos Tobii

Tobiis andra kvartal var positivt på flera håll - omsättningen ökade, bruttomarginalen stärktes och resultaten förbättrades.

Bolaget redovisar en omsättning på 167 miljoner kronor (126), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 21 procent. Bruttomarginalen stärktes till 79 procent, jämfört med 65 procent under samma period i fjol. 

EBIT och periodens nettoresultat uppgick till -50 respektive -31 miljoner, en förbättring efter att ha landat på -76 respektive -114 miljoner förra året. 

Segmentet Integrations var tillväxtmotorn med en imponerande organisk tillväxt på 99 procent. Tillväxten berodde på att vårt erbjudande till VR-kunder fortsatte att utveckla sig mycket väl. Kontraktet för Sony PS VR2 resulterade i betydande initiala intäkter, vilket återspeglas i resultatet för andra kvartalet. Vi förväntar oss att Sony-avtalet kommer att fortsätta att bidra med intäkter under andra halvåret 2022 och därefter, skriver vd:n Anand Srivatsa i delårsrapporten. 

Segmentet Products & Solutions minskade, framgår det av rapporten. 

Vårt segment Products & Solutions nådde inte upp till våra förväntningar och minskade organiskt med 8 procent, vilket vi främst ser som ett resultat av det makroekonomiska omvärldsläget. Pandemirelaterade nedstängningar vilka påbörjades i slutet av första kvartalet i Kina hade en negativ påverkan under större delen av andra kvartalet. Därtill gör den makroekonomiska utmaningar relaterade till inflation och oro för en stundande lågkonjunktur att vissa av våra kunder fokuserar på kostnadsreduktioner. Om kundernas försiktighet relaterad till de globala ekonomiska utsikterna kvarstår förväntar vi oss att motvinden kommer att fortsätta att påverka tillväxten inom detta segment under de kommande kvartalen.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2