Annons
Annons
© IHAAB Darekon
Elektronikproduktion |

Darekon: Jämn och hög beläggning under första halvåret

Vi har lämnat ett 2021 kantat av utmaningar bakom oss. Men hur har bolagen inom den svenska elektronikindustrin hanterat det första halvåret 2022? Hos Darekon i Sverige har arbetat rullat på väl, samtidigt som komponentförsörjningen inte gått obemärkt förbi.

Hur har det första halvåret behandlat er verksamhet?

Efter en stark avslutning på förra året, följt av en lite svagare januarimånad, har vi bara sett tillväxt samt en jämn och hög beläggning under perioden. Den stora utmaningen ligger i materialförsörjningen, och är en balanseringsakt från vecka till vecka. Då vi jobbar i ganska tidiga skeden är vi lite mindre drabbade än en del andra, till exempel har vi inte behövt köpa in stora lager av komponenter. Sedan har det funnits tillfällen där vi har fått köpa in på spot-marknader, säger Sven Blomberg, vd för Darekon i Sverige, till Evertiq.

Vilken specifik händelse skulle ni säga har haft störst påverkan på er verksamhet under perioden

Jag kan inte lyfta fram någon specifik händelse som påverkat oss mycket mer än någon annan.. Det jag arbetar med nu är att steg-för-steg föra in SMD Production i Darekon-koncernen, och det innebär många små förändringar snarare än stora sådana. Våra kunder har under tiden rullat på, och vi planerar rekryteringar för olika scenarier, berättar Sven.

Hur ser utsikterna ut för verksamheten när vi kliver in i den andra halvan av året?

Jag ser väldigt positivt på det så här långt. Det rullar på och förändringarna som vi stegvis gör internt visar bra resultat. Efterfrågan på marknaden är väldigt positiv, avslutar Sven Blomberg.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-07-23 01:29 V22.5.13-1