Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ChromoGenics
Elektronikproduktion |

Chromogenics: ökat orderintag och fokus på sänkta kostnader

Uppsalaföretaget rapporterar att det andra kvartalet har fortsatt präglats av kund- och kvalitetsfokus, ökat orderintag och åtgärder för sänkta kostnader och ökad effektivitet.

Nettoomsättningen uppgick till 2,8 miljoner kronor (1,7), en ökning med 1,1 miljoner jämfört med motsvarande kvartal 2021.

Rörelseresultatet för andra kvartalet 2022 förbättrades till -14,8 miljoner (-28,8). Resultatet föregående år påverkades negativt av en reservering för omleveranser med 17,2 miljoner. Resultatförsämringen exklusive omleveranser uppgår till cirka 3,2 miljoner och hänför sig från ökade kostnader för råmaterial och transporter.

Periodens resultat efter skatt uppgick till -15,6 miljoner, en förbättring från fjolårets siffra på -29,8 miljoner. 

Orderintaget steg till 7,6 miljoner (0,5). Orderboken uppgår till 7,8 miljoner (28,5).

Vi har under kvartalet sett ett förbättrat orderintag och tagit viktiga steg för att sänka våra kostnader. Perioden har präglats av kundbearbetning för att stärka orderintaget, arbetet med att sänka produktionskostnader, samt tillverkning av glas för reklamationsprojekt, skriver vd, Fredrik Fränding, i rapporten. 

Bolaget har under en tid arbetat med att etablera och kvalitetssäkra egen produktion av ITO i den egna sputterfabriken i Uppsala. Fränding meddelar att detta arbete slutfördes under andra kvartalet, och efter kvartalets utgång har de första produktionsbatcherna tillverkats med enligt vd:n gott resultat. 

Vi uppskattar att vår egen-producerade ITO kommer sänka våra direkta materialkostnader för ConverLight Dynamic med cirka 40 procent. Egen produktion kommer även minska både transportkostnader och produktions-störningar. Att eliminera flygtransporter från USA kommer dessutom ytterligare förbättra ChromoGenics redan utmärkta miljö-klassificering. 


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2