Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© AAC Clyde Space
Elektronikproduktion |

AAC Clyde Space ökar - men påverkas av försörjningskedjan

Småsatellitbolaget från Uppsala ökade sin nettoomsättning under andra kvartalet med fyra procent, men har, liksom många andra, påverkats av problem i försörjningskedjan. Detta har lett till förseningar och minskningar.

Nettoomsättningen ökade med fyra procent till 49,5 miljoner kronor, jämfört med 47,4 miljoner i fjol. Det framgår av bolagets senaste delårsrapport. 

EBITDA förbättrades en aning till -3,2 miljoner (-3,5). EBIT försämrades en aning till -9,5 miljoner (-9,3). 

Nettoresultatet för perioden förbättrades till -5,8 miljoner, jämfört med -9,6 miljoner under samma period föregående år. 

Orderloggen minskade från 413 miljoner i fjol till 400 miljoner efter periodens slut. 

Problemen i försörjningskedjan påverkar fortfarande hela branschen, försenar leveranser av befintliga projekt och skapar osäkerhet om leveranstider för nya kundorder. Resultatet är försenad orderingång och minskad nettoomsättning på grund av komponentbrist, skriver bolagets vd, Luis Gomes, i rapporten. 

Vi räknar med betydande framsteg under andra halvåret, då vi slutför fler projekt, och räknar med att redovisa 145 miljoner av vår orderstock som intäkter. Men detta kommer inte att räcka för att kompensera för förseningarna under första halvåret, fortsätter vd:n.   

AAC Clyde Space mål att nå ett positivt EBITDA-resultat och operativt kassaflöde har flyttats fram till 2023. 


Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2