Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Midsummer
Elektronikproduktion |

Midsummers försäljning ökar – men rörelseresultatet försämras

Det svenska solenergiföretaget Midsummer redovisar ökad försäljning och nettoomsättning under andra kvartalet, men försämrade sitt rörelseresultat under perioden.

Midsummers försäljning av solceller, solpaneler och solcellstak ökade till 11,5 miljoner (9). Nettoomsättningen steg till 13,1 miljoner (10,1).

Efterfrågan på våra solcellstak fortsatte att öka under det andra kvartalet. Orderingången inom affärsområdet Solcellstak uppgick under kvartalet till 18 miljoner kronor, en ökning med drygt 33 procent från samma period förra året. För det första halvåret i år uppgick orderingången till över 30 miljoner kronor, 31 procent mer än samma period förra året, säger Midsummers vd, Sven Lindström i rapporten.

Rörelseresultatet försämrades till -50,2 miljoner (-32,8), medan totalresultatet för perioden förbättrades till -29,4 miljoner (-38,1).

”Under det andra kvartalet 2022, då intäktsföringen av bidraget var lägre än under kvartalet innan, var rörelseresultatet sämre än samma period året före. Det beror på att vi bygger marknad och organisation för att klara av en mycket större produktion och försäljning då produktionskapaciteten ökar från 2 MW idag till över 50 MW när Italien-fabriken startas upp,” står det i rapporten.

Nettoomsättningen för koncernen under det första halvåret 2022 uppgick till 23,6 miljoner (17,5). Rörelseresultatet var 5,5 miljoner (-56,5).

”Det förbättrade rörelseresultatet på första halvåret 2022 jämfört med samma period föregående år
härrör främst från att vi har börjat intäktsföra ovan nämnda bidrag från den italienska staten. Det italienska etableringsstödet intäktsförs utifrån projektets färdigställandegrad och parallellt med att projektet kostnadsförs. Under det första halvåret 2022 har Midsummer intäktsfört 96 764 TSEK av det italienska bidraget,” förklarar Midsummer i rapporten. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons