Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Mildef
Elektronikproduktion |

Mildef köper Handheld

Mildef har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i bolaget Handheld Group AB, specialiserat inom produktsegmentet ruggade datorer.

Mildef skriver att man ser möjlighet till betydande kommersiella synergier inom ett flertal områden, bland annat via korsförsäljning av produktsegmenten i bolagens befintliga vertikaler. 

Förvärvet av Handheld fyller flera syften för MilDefs expansion. Produktmässigt får vi en förstärkning inom områden där MilDef tidigare haft vissa luckor, organisatoriskt får vi åtkomst till prioriterade geografiska marknader och operativt bestyckas båda verksamheterna med kompletterande kompetenser och förmågor. Extra intressant är Handhelds framgångsrika verksamhet i USA där vi ser god potential för att med gemensam kraft växla upp på denna viktiga marknad. Företagen har små överlapp och kompletterar varandra väl. Vi ser fram emot att tillsammans bygga något större och ännu bättre. Det är dessutom med stor glädje som vi också välkomnar Handhelds medarbetare till MilDef-familjen, säger Björn Karlsson, vd MilDef Group, i ett pressmeddelande. 

Det är ovanligt att hitta två företag inom samma bransch som inte bara kompletterar varandras verksamheter på ett så bra sätt, utan även har en snarlik företagskultur med en stark teamkänsla som en av många viktiga framgångsfaktorer. Jag ser fram emot de möjligheter som nu skapas och att fortsätta bygga Handheld som en del i MilDef-koncernen. Den här affären kommer att föra med sig många synergier och intressanta möjligheter och därmed stärka vår verksamhet framåt, säger Thomas Löfblad, vd, Handheld Group, i pressmeddelandet. 

Den initiala köpeskillingen uppgår till 350 miljoner kronor, motsvarande en EV/EBITDA-multipel om cirka 10x baserat på Handhelds prognostiserade EBITDA för helåret 2022. 

Den kontanta köpeskillingen uppgår till 270 miljoner och finansieras inom ramen för befintliga kreditfaciliteter, medan resterande 80 miljoner betalas med nyemitterade aktier.

I syfte att möjliggöra fortsatt expansion genom strategiska förvärv kommer MilDef att utvärdera möjliga former för kapitalanskaffning.   


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons