Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Evertiq Expo
Komponenter |

Behöver Europa en Chips Act?

Att halvledare är strategiska tillgångar och viktiga byggstenar för flera industrier vet vi alla. Rättsakten om europeiska halvledarchip syftar till att stärka EU:s konkurrenskraft och motståndskraft inom halvledarteknik – men vad tycker industrin om den?

Den amerikanska CHIPS and Science Act är nu ett faktum – och det har gått fort. Ungefär ett år från att det hela presenterades tills dess att president Biden skrev en verkställande order och det hela var en lag. Sedan dess har flera stora halvledarprojekt annonserats, samtliga som pekar på CHIPS Act som en direkt anledning till etableringarna.

Hemma i Europa och EU har motsvarigheten inte rört sig med samma hastighet, och har heller inte samma fokus på produktion. Hur ställer sig den Svenska elektronikindustrin till utvecklingen. Under Evertiq Expo i Göteborg den 15:e September ställdes frågan till både utställare och besökare.

Något som är tydligt är att det finns väldigt många åsikter i frågan, och även många som har tankar och åsikter som står i strid med varandra. Flera som Evertiq talade med under dagen ser gärna mer satsningar inom halvledarindustrin hemma i Europa, men ställer sig samtidigt frågande till politikens – eller närmare bestämt statens – involvering i det hela. Det finns en viss form av konflikt; olika former av incitament är välkomna, men det får inte bli för mycket, det får heller inte finnas för många krav uppifrån – marknaden måste fortfarande få vara fri.

Dock så är det många som anser, och har effekterna av pandemin som exempel, att Europa och framför allt EU, måste se till att vissa hörnpelare av vår infrastruktur ständigt står på säkra ben. Det vill säga att det måste finns material, delar och kunskap för själva kunna tillgodose dessa sektorer.

Flera menar även att det är orealistiskt, och rätt av naivt, att tro att Europa skulle kunna bli självförsörjande när det kommer till halvledare. Det ekosystem som skulle krävas är helt enkelt för långt bort. Men att vi skulle kunna klara en viss del för att säkerställa vissa aspekter av samhällets fungerande – det är desto troligare. Och även något som skulle välkomnas.

Samtalen kring halvledartillverkningen landar ofta i att det kanske inte är för världens bästa att så stor del är koncentrerad till Taiwan. Inte nog med att Kina spänner sina muskler mot ön och därmed skapar osäkerhet runt om i världen, så är ön även väldigt utsatt när det kommer till jordbävningar. Tillverkningskapaciteten behöver inte landa i just Europa, men den behöver spridas ut, det är alla rörande överens om.

Resultatet från Chips Survey, som lanserades av den Europeiska kommissionen, visade att industrin förväntar sig att efterfrågan på halvledare kommer att fördubblas till 2030. Något som EU själva menar visar på vilken betydelse denna industri har för övrig för europeisk industri – och samhället i stort.

Idag står EU för cirka 10 procent av den globala halvledarmarknaden. Med European Chips Act siktar kommissionen på att införa ett ramverk för att öka produktionskapaciteten till 20 procent av den globala marknaden till 2030 – vad exakt detta kommer att innebära får vi dock vänta och se.


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons