Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Jakub Jirsak Dreamstime.com
Analys |

Svensk elektronikindustri går framåt

Svensk elektronikindustri visade god utveckling och lönsamhet under perioden 2011 till och med 2020. Förädlingsvärdet ökar och man blir fler – sett till både anställda och företag. Det visar en ny kartläggning från Smartare Elektroniksystem.

Kartläggningen visar att elektronikindustrins förädlingsvärde ökade från 39,1 miljoner kronor till 59,8 miljoner. Omsättningen steg från 155,5 miljoner till 213 miljoner. Lönsamhetsindex har pendlat under årens lopp, men stannade på 8,08 år 2020.

Elektronikindustrin växer även sett till antal anställda och antal företag. Branschen sysselsatte 2020 63’026 personer, vilket kan jämföras med 50’787 under 2011. Antal företag har ökat från 3’542 till 3’662.

Tittar man på den procentuella utvecklingen under perioden ökade förädlingsvärdet med 53 procent. Antalet anställda och antalet ökade med 24 respektive tre procent.

Storbolagens investeringar påverkar både negativt och positivt

Lägger man till större bolag som Nevs, Veoneer, Fingerprint Cards, Polestar och Northvolt i utvecklingen sker ett antal förändringar. Omsättningen fortsätter att öka under åren, men tittar man på förädlingsvärdet och lönsamhetsindex pekar kurvan nedåt efter 2018. Förädlingsvärdet går från 55,7 miljoner till 51,2, och lönsamhetsindexet sjunker från 7,06 till -3,66 året därpå, och sedan till -18,20 under 2020.

Förklaringen till detta är ett antal framtidssatsningar som bolagsjättarna Nevs, Veoneer, Fingerprint Cards, Polestar och Northvolt gör, står det i kartläggningen. Satsningarna påverkar negativt i förädlingsvärde, men positivt i antal anställda. Under perioden 2019 till och med 2020 ökade antalet anställda från 62’950 till 66’133. Antalet företag steg en aning, från 3’648 till 3’667.

Det ska tilläggas att elektronikindustrin – trots investeringarna från bolagsjättarna – visar en tillväxt under perioden 2011 till och med 2020. Förädlingsvärdet ökade med 31 procent under nioårsperioden. Tillväxten i antalet anställda ökade med 30 procent. Antalet företag ökade med tre procent.

Konsulterna växer ordentligt i antal

Kartläggningen visar även att förädlingsvärdet ökat mest inom undergruppen tillverkning, upp 47 procent under perioden till 21,9 miljoner. Sett till antal anställda ökade gruppen med 31 procent till 26’405, men minskade i antal företag med nio procent från 767 till 697.

Undergruppen konsulter visade en ökning i förädlingsvärde med 17 procent till 16,8 miljoner. Konsulterna har gått från 19’891 anställda till 28’870, en ökning med 45 procent. Antal företag har också ökat, från 1’980 till 2’248.

Partihandel visade enligt kartläggningen stabil utveckling från 2012 och god lönsamhet hela perioden. Lönsamhetsindex stod vid 2020 på 17,87, vilket kan jämföras med 11,32 under 2011. Förädlingsvärdet ökade med 26 procent till 12,5 miljoner (9,9). Antalet anställda steg en aning med två procent till 10’858 (10’682) och antal företag uppgick vid periodens slut till 722, en minskning med nio procent från 796 under 2011.

Står sig bra mot svenskt näringsliv

Kartläggningen för perioden 2011 till och med 2017 visade att elektronikindustrins tillväxtsiffror var upp och nosade på Sveriges näringsliv. Då ökade förädlingsvärdet med 36 procent, jämfört med näringslivets 37 procent. Ökningen i antalet anställda uppgick till 14 procent, högre än näringslivets elva procent.

Som nämnt ovan ökade elektronikindustrins förädlingsvärde med 53 procent, jämfört med näringslivets 58 procent. Antalet anställda ökade med 15 procent i näringslivet, medan elektronikindustrin steg med 24 procent. Tillväxten i antal företag är dock en helt annan – 66 procent i näringslivet, kontra tre procent i elektronikindustrin.

Räknar man med storbolagen ökar glappet i förädlingsvärde, 31 procent mot 58 procent. Ökningen i antal anställda är fortsatt större, 30 procent mot 15 procent. Antal företag, oförändrat. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1