Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Rise
Teknik |

Rise: Pappersbatteri kan lagra energi i byggnader

Forskare på Rise har utvecklat ett hållbart pappersbatteri som i framtiden kan användas för att lagra förnybar energi i byggnader och samtidigt isolera väggarna.

Vi ser en potential för att byggnader ska bli självförsörjande på energi med hjälp av pappersbatteriet. Den cellulosabaserade superkondensatorn skulle kunna byggas in i väggarna och lagra energi, från till exempel solceller, och samtidig användas som väggisolering då den har en barriär mot fukt, syre och värme, säger Jesper Edberg, forskare på Rise och vetenskaplig ledare vid Digital Cellulose Center, i ett pressmeddelande. 

En av de största samhällsutmaningarna, menar forskarna, är att klara energiförsörjningen och samtidigt minska klimatpåverkan och användningen av fossila bränslen. I dag saknas effektiva metoder för att lagra förnybar energi i stor skala. Inom kompetenscentrumet Digital Cellulose Center arbetar Rise forskare med att utveckla cirkulära elektroniska lösningar som kan lagra el från förnybara källor.

Vi måste hitta hållbara sätt att lagra energi. På samma sätt som vi fasar ut fossila bränslen behöver vi fasa ut batterier som utarmar planetens resurser. Därför behöver vi skapa ett hållbart energiekosystem som inte är beroende av fossila eller kritiska material så som sällsynta jordartsmetaller, säger Jesper Edberg i pressmeddelandet. 

Pappersbatteriet, eller superkondensatorn, består av pappersark som är knappt en millimeter tjocka och kan, i dagsläget, tillverkas i A4-storlek. För att pappret ska kunna lagra energi blandas cellulosafibrer med elektroaktiva material, så som biobaserat kol och en elektriskt ledande polymer (PEDOT:PSS). Flera olika lager screentrycks på aluminiumbelagda papper som både fungerar som elektrisk kontaktyta och som en barriär mot fukt, syre och värme. De tryckta elektroniska enheterna kan användas enskilt eller kopplas samman i en serie eller parallellt för att få större kraft, till exempel ökad spänning eller kapacitans. 


Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons